Detail publikace

Trendy optických přenosů

FILKA, M. TEJKAL, V. MÜNSTER, P. ŠIFTA, R.

Originální název

Trendy optických přenosů

Anglický název

Trends of optical transmissions

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá popisem nových trendů v optických přenosech. Jsou zde popsána nová přenosová pásma a standardy nových optických vláken včetně technologie jejich výroby. Dále jsou popsány pasivní optické sítě, vlnové multiplexy a optické zesilovače.

Anglický abstrakt

The paper is focused on new trends of optical transmissions. New transmissions bands and standards are described there including their technologies of production.There are also described passive optical networks, wavelengths multiplexes and optical amplifiers.

Klíčová slova

optické vlákno, polymerové vlákno, útlum, pasivní optická síť, optický zesilovač, multiplex

Klíčová slova v angličtině

optical fiber, polymer fiber, attenuation, passive optical network, optical apmlifier, multiplex

Autoři

FILKA, M.; TEJKAL, V.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.

Rok RIV

2012

Vydáno

25. 4. 2012

Nakladatel

Sdělovací technika

Místo

Praha

ISSN

0036-9942

Periodikum

Sdělovací technika

Ročník

2012

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

5

Strany do

9

Strany počet

4

BibTex

@article{BUT93501,
  author="Miloslav {Filka} and Vladimír {Tejkal} and Petr {Münster} and Radim {Šifta}",
  title="Trendy optických přenosů",
  journal="Sdělovací technika",
  year="2012",
  volume="2012",
  number="4",
  pages="5--9",
  issn="0036-9942"
}