Detail publikace

MĚŘENÍ KVANTOVÉ ÚČINNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU n+p SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P.

Originální název

MĚŘENÍ KVANTOVÉ ÚČINNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU n+p SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ

Anglický název

MĚŘENÍ KVANTOVÉ ÚČINNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU n+p SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Naše práce je zaměřena na nalezení fyzikální interpretace lokálních a objemových defektů solárních článků s využitím nedestruktivních testovacích metod. Často provádíme sadu elektrických měření, avšak perspektivní jsou i elektro-optické metody jako například měření kvantové účinnosti. Tento článek rozebírá filozofii tohoto měření a způsob vytvoření kvalitního experimentálního aparátu přizpůsobeného reálným potřebám. Budou demonstrovány výsledky související s kvalitou aparatury a solárními články opatřenými různými nitridovými vrstvami. Z těchto výsledků je následně možné určit např. interní kvantovou účinnost, která je velmi vhodná pro sledování povrchových i objemových fyzikálních parametrů vzorků.

Anglický abstrakt

Our research is focused on finding of local and bulk defects physical interpretation in a solar cell structure based on a non-destructive measurement method. We perform mainly electrical measurements. Nevertheless, there are also promising electro-optical methods such as quantum efficiency measurement. This article discusses the measurement philosophy and the technical way how to prepare high-quality apparatus tailored to the real requirements. Results associated with the quality of the solar cell specimen covered by different nitrogen coatings will be demonstrated in the presented paper. It is then possible to determine e.g. internal quantum efficiency from these results. This quantity is appropriate for extraction of surface and bulk physical parameters of solar cells under investigations.

Klíčová slova

Solární článek, kvantová účinnost, experimentální aparatura

Klíčová slova v angličtině

Solar cell, quantum efficiency, experimental apparatus

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.

Rok RIV

2012

Vydáno

1. 10. 2012

Nakladatel

Československá sekce IEEE

Místo

Praha

ISSN

0037-668X

Periodikum

Slaboproudý obzor

Ročník

70

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

6

Strany do

10

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT93055,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý}",
  title="MĚŘENÍ KVANTOVÉ ÚČINNOSTI PRO NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTIKU n+p SOLÁRNÍCH ČLÁNKŮ",
  journal="Slaboproudý obzor",
  year="2012",
  volume="70",
  number="2",
  pages="6--10",
  issn="0037-668X"
}