Detail publikace

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

BOGATYREVA, N. BARTLOVÁ, M. AUBRECHT, V.

Originální název

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

Anglický název

Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.

Anglický abstrakt

Článek se zabývá výpočtem energie vyzářené plazmatem elektrického oblouku hořícího v prostředí SF6. Bylo uvažováno spojité i diskrétní záření v intervalu 10 – 3000 nm, při teplotách 1000 – 35000 K. Závislost vyzářené energie na teplotě byla spočtena pro tlaky 0,5 až 5,0 MPa a poloměry obloukového sloupce 0,01 – 10 cm. Výsledky ukazují, že vyzářenou energii nelze v energetické bilanci spínacího oblouku zanedbat, při velkých proudech obloukem hraje tato energie hlavní roli v mechanismu energiových ztrát.

Klíčová slova

Plazma elektrického oblouku, záření plazmatu, koeficient čisté emise

Klíčová slova v angličtině

Plazma elektrického oblouku, záření plazmatu, koeficient čisté emise

Autoři

BOGATYREVA, N.; BARTLOVÁ, M.; AUBRECHT, V.

Rok RIV

2012

Vydáno

27. 4. 2012

Místo

Kouty nad Desnou

ISBN

978-80-85990-21-8

Kniha

OZE 2012

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT92202,
  author="Naděžda {Bogatyreva} and Milada {Bartlová} and Vladimír {Aubrecht}",
  title="Radiační přenos energie ve spínacím oblouku VN a VVN vypínačů",
  booktitle="OZE 2012",
  year="2012",
  pages="1--6",
  address="Kouty nad Desnou",
  isbn="978-80-85990-21-8"
}