Detail publikace

Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti

KARPÍŠEK, Z. ŠTARHA, P.

Originální název

Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti

Anglický název

Software for Applications of Non-homogenous Markov Chains in Quality

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V článku je popsán PC software pro výpočet pravděpodobnostních charakteristik jakosti výroby a montáže montážních celků. Výpočet je založen na nehomogenních markovských řetězcích popisujících jakost výroby součástí montážních celků ze známých pravděpodobností shodnosti jednotlivých nezávislých výrobních operací. Software může být použit pro určení výsledného rozdělení pravděpodobnosti počtu shodných montážních celků v praxi.

Anglický abstrakt

In the article is described the PC software for calculation of stochastic characteristics of quality production and assembly of mounting units. Calculation is found on non-homogeneous Markov chains describing quality production of component parts of assembly groups from known accuracy probabilities of particular independent production operations. Software can be used for determination of the resultant probability distribution of the number of accuracy assembly groups in practice.

Klíčová slova

nehomogenní markovský řetězec, pravděpodobnost shody, montážní celek, součást, výrobní operace

Klíčová slova v angličtině

non-homogenous Markov chain, accuracy probability, assembly group, component, production operation

Autoři

KARPÍŠEK, Z.; ŠTARHA, P.

Rok RIV

2011

Vydáno

1. 6. 2011

Nakladatel

Česká statistická společnost

Místo

Praha

ISSN

1210-8022

Periodikum

Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti

Ročník

22

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

89

Strany do

97

Strany počet

9

BibTex

@article{BUT75817,
  author="Zdeněk {Karpíšek} and Pavel {Štarha}",
  title="Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti",
  journal="Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti",
  year="2011",
  volume="22",
  number="2",
  pages="89--97",
  issn="1210-8022"
}