Detail publikace

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

HRBÁČEK, R. RAJMIC, P. VESELÝ, V. ŠPIŘÍK, J.

Originální název

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

Anglický název

Introduction to sparse signal representations

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.

Anglický abstrakt

The article is an introduction to the sparse signal representation, that could be understood as an underdetermined system of linear equations, where exists a solution having only a very few non-zero coefficients. The article presents the theoretical solutions on examples and pictures and does not deal with excessive details. The paper is also focused on conditions of uniqueness of the solution, solving the problem via l1-optimization and usefull restricted isometry property (RIP). Some algorithms for finding sparse solutions are also presented. Another article immediately follows and is called "Sparse signal representations: Compressed sensing", which introduces one of the most attractive applications.

Klíčová slova

zpracování signálů, řídkost, systémy lineárních rovnic, l1-relaxace, NSP, RIP, hladové algoritmy, komprimované snímání

Klíčová slova v angličtině

signal proccesing, sparse, systems of linear equations, l1-relaxation, NSP, RIP, greedy algorithms, compressed sensing

Autoři

HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J.

Rok RIV

2011

Vydáno

13. 9. 2011

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2011

Číslo

50

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex

@article{BUT73228,
  author="Radek {Hrbáček} and Pavel {Rajmic} and Vítězslav {Veselý} and Jan {Špiřík}",
  title="Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2011",
  volume="2011",
  number="50",
  pages="1--10",
  issn="1213-1539"
}