Detail publikace

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

DLOUHÝ, I. HOLZMANN, M. MAN, J. VÁLKA, L.

Originální název

Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí

Anglický název

The use of chevron-notched specimens for fracture-toughness determination of bearing steels

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Na dvou ložiskových ocelích popuštěných na rozdílnou úroveň tvrdosti byly studovány možnosti použití zkušebních těles zatěžovaných tříbodovým ohybem pro určení lomové houževnatosti. Pro geometrie vzorků a vrubů použité v práci jsou prezentovány zátěžné křivky (síla-čas) a jsou spolu s lomovým chováním objasňovány na základě fraktografických pozorování. Pro výpočet faktoru intenzity napětí byla použita aproximativní metoda vycházející z Bluhmova sendvičového modelu, jeho platnost pro sledované účely byla nepřímo potvrzena experimentálně. Byla konstatována velmi dobrá shoda hodnot lomové houževnatosti získaných standardní metodou na tělesech s trhlinou s daty získanými měřením na tělesech s šípovými vruby.

Anglický abstrakt

The use of three-point-bending of chevron notched specimens for plane strain fracture toughness determination was studied on two bearing steels with various levels of tempering. For specimen- and notch geometry used the load-time (displacement) curves were presented and fracture behaviour was explained on the basis of fractographic observations. The aproximative procedure based on Bluhm's slice model was proposed for calculation of stress intensity factor, K(ICV), and the validity of the model mentioned for these purposes was supported experimentally. Very good agreement of fracture toughness data obtained on chevron notched specimens, K(ICV), was stated when compared with fracture toughness data, K(IC), measured by means of standard specimens with cyclic precracking.

Autoři

DLOUHÝ, I.; HOLZMANN, M.; MAN, J.; VÁLKA, L.

Vydáno

1. 1. 1994

ISSN

0023-432X

Periodikum

Kovové materiály

Ročník

32

Číslo

1

Stát

Slovenská republika

Strany od

3

Strany do

13

Strany počet

11

BibTex

@article{BUT72727,
  author="Ivo {Dlouhý} and Miloslav {Holzmann} and Jiří {Man} and Libor {Válka}",
  title="Použití zkušebních těles s šípovými vruby pro stanovení lomové houževnatosti ložiskových ocelí",
  journal="Kovové materiály",
  year="1994",
  volume="32",
  number="1",
  pages="3--13",
  issn="0023-432X"
}