Detail publikace

Využití matematické statistiky při konstrukci efektivních waveletových bazí

RAJMIC, P.

Originální název

Využití matematické statistiky při konstrukci efektivních waveletových bazí

Anglický název

Exploitation of mathematical statistics for construction of effective wavelet bases

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Waveletová (vlnková) analýza signálů je v posledních letech značně využívaná disciplína se stále se rozvíjející škálou aplikací při zpracování jak jednorozměrných, tak i vícerozměrných signálů. Jde o relativně nový přístup k analýze signálů. Jeho základy byly položeny již před desítkami let, avšak jeho bouřlivý vývoj odstartoval až počátkem osmdesátých let 20. století. Používá se pro časově-frekvenční analýzu a rekonstrukci neúplných či silně zarušených signálů a pro kompresi dat (zejména obrazu), kde dosahuje výborných výsledků. Ve waveletovém zpracování signálu je základní technikou tzv. prahování, jehož popis a rozbor tvoří těžiště tohoto textu. Uvedeno bude také porovnání prahovacích pravidel z hlediska jejich statistických vlastností.

Anglický abstrakt

The wavelet-type signal analysis has recently been a much used discipline, whose range of applications spreads steadily. One of its most important applications is signal denoising. In this area, so-called thresholding is an important technique of signal processing. Selected methods of thresholding and their statistical properties are introduced in this paper.

Klíčová slova v angličtině

wavelets, denoising, statistical analysis

Autoři

RAJMIC, P.

Vydáno

20. 12. 2003

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

56

Strany počet

56

BibTex

@techreport{BUT56970,
  author="Pavel {Rajmic}",
  title="Využití matematické statistiky při konstrukci efektivních waveletových bazí",
  year="2003",
  address="Brno",
  pages="56"
}