Detail publikace

Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086)

SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P.

Originální název

Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR "Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích", reg.č. 102/00/1086)

Anglický název

Standalone fast modem (Research report of the GACR project No. 101/00/1086)

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Model ADSL systému umožňuje provádět komplexní simulaci datového přenosu v prostředí MATLAB-Simulink. Model, mimo jiné, obsahuje také i bloky metalického vedení a nejvýznamnějších složek rušení. Přímo se zde zobrazují spektrální výkonové hustoty užitečného signálu a jednotlivých šumů, jakož i přenosové funkce použitého vedení a okamžitá chybovost přenosu (BER).

Anglický abstrakt

This model of ADSL system enables comprehensive simulation of a data transmission in MATLAB-Simulink environment. Among others, the model also contains blocks of metallic line and the most significant disturbing factors. Power spectral densities of the transmitted signal and separate noise components are directly displayed, as well as transfer function of used line and instant bit error ratio.

Klíčová slova

ADSL, modem, simulace

Klíčová slova v angličtině

ADSL, modem, simulation

Autoři

SMÉKAL, Z., ČÍŽ, R., SYSEL, P., ŠILHAVÝ, P., RAJMIC, P.

Rok RIV

2002

Vydáno

27. 12. 2002

Místo

Brno (ČR)

Strany počet

62

BibTex

@techreport{BUT56672,
  author="Zdeněk {Smékal} and Radim {Číž} and Petr {Sysel} and Pavel {Šilhavý} and Pavel {Rajmic}",
  title="Samostatný rychlý modem (Oponovaná výzkumná zpráva k projektu GAČR {"}Kódové zabezpečovací systémy v sytémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích{"}, reg.č. 102/00/1086)",
  year="2002",
  address="Brno (ČR)",
  series="FEKT VUT v Brně",
  pages="62"
}