Detail publikace

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., MIŠUREC, J., PLŠEK, M., PORUBA, J., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M.

Originální název

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

Anglický název

RTD technology

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.

Anglický abstrakt

Own single-channel separation method for spectrogram mapping was developed which removes undesired noise by means of a noise mask. To test the method on powerful MAC workstations an algorithm was written, which was further optimized for subsequent implementation on digital signal processor. To test the efficiency of the method, a large database was used that had been prepared for this purpose. The spectrogram mapping method was implemented on digital signal processor with ADSP2191 Harvard architecture (Analog Devices). The results obtained were better than those obtained by the so-called RASTA technique, which applies classical digital filtering to time trajectories of short-term spectrum.

Klíčová slova

Zvýrazňování řeči v reálném čase

Klíčová slova v angličtině

Speech Enahncement in real time

Autoři

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., MIŠUREC, J., PLŠEK, M., PORUBA, J., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M.

Vydáno

1. 12. 2002

Nakladatel

Ústav telekomunikací

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

106

Strany počet

106

BibTex

@techreport{BUT56650,
  author="Zdeněk {Smékal} and Ivo {Herman} and Jiří {Mišurec} and Martin {Plšek} and Jiří {Poruba} and Pavel {Rajmic} and Petr {Sysel} and Vladislav {Škorpil} and Martin {Vondra}",
  title="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran",
  year="2002",
  publisher="Ústav telekomunikací",
  address="Brno",
  series="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase",
  pages="106"
}