Detail publikace

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., MIŠUREC, J., PLŠEK, M., PORUBA, J., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M.

Originální název

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

Český název

Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.

Český abstrakt

Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.

Klíčová slova

Zvýrazňování řeči v reálném čase

Vydáno

01.12.2002

Nakladatel

Ústav telekomunikací

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

106

Strany počet

106

Dokumenty

BibTex


@techreport{BUT56650,
 author="Zdeněk {Smékal} and Ivo {Herman} and Jiří {Mišurec} and Martin {Plšek} and Jiří {Poruba} and Pavel {Rajmic} and Petr {Sysel} and Vladislav {Škorpil} and Martin {Vondra}",
 title="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase. Oponovaná výzkumná zpráva projektu GAČR 102/00/1084, 106 stran",
 annote="Byla vyvinuta vlastní jednokanálová separační metoda mapování spektrogramu, která odstraňuje nežádoucí šum pomocí šumové masky. Po ověření metody na výkonných pracovních stanicích typu MAC, byl získán algoritmus, který byl dále optimalizován s cílem následné implementace na signálovém procesoru. K testování účinnosti metody byla použita rozsáhlá databáze, která byl pro tento účel vytvořena. Metoda mapování spektrogramu byla implementována na signálovém procesoru s harvardskou architekturou ADSP2191 firmy Analog Devices. Bylo dosaženo lepších výsledků než nabízí tzv.technika RASTA, která aplikuje klasickou číslicovou filtraci na časové trajektorie krátkodobého spektra.",
 address="Ústav telekomunikací",
 booktitle="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase",
 chapter="56650",
 edition="Číslicové metody pro potlačení hluku v řeči pracující v reálném čase",
 institution="Ústav telekomunikací",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="Ústav telekomunikací",
 type="report"
}