Detail publikace

RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., KÉPESI, M., NAGY, Z., PLŠEK, M., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M., VRBA, K.

Originální název

RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu

Anglický název

RTD technology of sound separation from speech hidden in noise.

Typ

výzkumná zpráva

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Výzkumný projekt se zabývá novými metodami vytažení řečového signálu ze šumu pro zpracování v reálném čase. Je navržena původní separační metoda mapování spektrogramu, která je již implementována na signálovém procesoru Motorola DSP56307 pro provedení v reálném čase. Je zkoumáno automatické určování prahu pro spektrální mapovací metodu tak, aby metoda mohla pracovat automaticky bez vnějšího zásahu. Jsou zkoumány metody použití vlnkové transformace, která vylepšuje mapování spektrogramu. Pomocí vlnkového rozkladu je potlačen šum i v místech, kde je zřetelná řečová aktivita. Dále je zkoumána metoda analýzy řečového signálu se šumem a rušením a metoda následné syntézy řečového signálu již bez šumu. K syntéze js navržen kesptrální model hlasového traktu obsahující jak formanty, tak i antiformanty.

Anglický abstrakt

The research project deals with new methods of real-time extraction of speech from noise. A new original method for the mapping of spectrogram is discussed, which has already been implemented on Motorola DSP56307 digital signal processor. An automatic threshold for the mapping of spectrograms is examined . The improvement of spectrogram mapping is realized by the wavelet transform. Using the wavelet decomposition, noise can be suppressed even where speech activity is evident. Also examined is a method for analysing speech signals hidden in noise and interference, and a method for subsequent synthesis of spectral signals without noise. A cepstral model of the voice tract containing both formants and antiformants is proposed for the sythesis.

Klíčová slova

Číslicové zpracování řečového signálu se šumem v reálném čase, signálové procesory, vlnková transformace.

Klíčová slova v angličtině

Real-time digital procesing of speech signal with noise, digital signal processors, wavelet trasformation.

Autoři

SMÉKAL, Z., HERMAN, I., KÉPESI, M., NAGY, Z., PLŠEK, M., RAJMIC, P., SYSEL, P., ŠKORPIL, V., VONDRA, M., VRBA, K.

Rok RIV

2002

Vydáno

15. 12. 2001

Nakladatel

GAČR

Místo

Brno

Strany počet

109

BibTex

@techreport{BUT56586,
  author="Zdeněk {Smékal} and Ivo {Herman} and Marián {Képesi} and Zoltán {Nagy} and Martin {Plšek} and Pavel {Rajmic} and Petr {Sysel} and Vladislav {Škorpil} and Martin {Vondra} and Kamil {Vrba}",
  title="RTD technologie hláskové separace zamaskované v šumu",
  year="2001",
  publisher="GAČR",
  address="Brno",
  series="neuvedeno",
  pages="109"
}