Detail publikace

Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí

PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M.

Originální název

Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí

Anglický název

Use of evolution algorithms for reliability and risk of urban drainage evaluation

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem projektu byla realizace matematického optimalizačního modelu pouitelného pro technické návrhy kanalizačních systémů v projektové přípravě, pro rekonstrukce či řízení provozu stokových sítí jednotné stokové soustavy na rozsáhlém urbanizovaném povodí.

Anglický abstrakt

High requirements that arepresently laid on the water management soulutions to drainage in urban areas make the water management experts adopt multidisciplinary system approaches. In general terms, draining of urban areas affects not only the hydrological and ecological regimes but iit often intails significant social and economic impact on the inhabitants in the area in question.

Klíčová slova v angličtině

Optimization, genetic algorithms, CSO control, drainage impacts on receiving water

Autoři

PRAX, P., MIČÍN, J., MENŠÍK, M.

Vydáno

20. 9. 2001

Nakladatel

ČVUT Praha

Místo

Praha

ISBN

80-01-02510-1

Kniha

Aktuální problémy vodního hospodářství obcí

Strany od

95

Strany do

102

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT5267,
  author="Petr {Prax} and Jan {Mičín} and Miroslav {Menšík}",
  title="Využití evolučních algoritmů pro vyhodnocení spolehlivosti a rizik odvodnění urbanizovaného povodí",
  booktitle="Aktuální problémy vodního hospodářství obcí",
  year="2001",
  pages="8",
  publisher="ČVUT Praha",
  address="Praha",
  isbn="80-01-02510-1"
}