Detail publikace

Poslední semestr s Lineární algebrou

BAŠTINEC, J.

Originální název

Poslední semestr s Lineární algebrou

Anglický název

The Last Semestr with Linear Algebra

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Při přechodu na dvoustupňový systém výuky na FEKT VUT končí výuka lineární algebry jako samostatného předmětu. V příspěvku je uveden obsah předmětu a jeho další použití. Jsou uvedeny hlavní chyby, kterých se dopouštěli studenti při zkoušce a je poukázáno na zdroje a příčiny těchto chyb a nedostatků.

Anglický abstrakt

As the Faculty of Elctrical Engineering and Communication starts a new two-stage system of study, Linear algebra and geometry will not be taught as a separate course any more. In the contribution, the syllabus of the subject is mentioned. Basic types of mistakes made by the students are analysed and the causes for them are shown.

Klíčová slova

dvoustupňový systém výuky, lineární algebra ageometrie, hlavní typy chyb

Klíčová slova v angličtině

two-stage sustem of study, Linear algebra ang geometry, basic types of mistakes

Autoři

BAŠTINEC, J.

Rok RIV

2002

Vydáno

16. 5. 2002

Nakladatel

Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově

Místo

Vyškov na Moravě

Strany od

29

Strany do

29

Strany počet

1

BibTex

@{BUT184262
}