Detail publikace

Reprezentace signálů: od bází k framům

ŠPIŘÍK, J. RAJMIC, P. VESELÝ, V.

Originální název

Reprezentace signálů: od bází k framům

Anglický název

Signal Representation: from Bases to Frames

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá přechodem od bází vektorových prostorů k nedourčeným systémům (frames) a jejich definicím a vlastnostem v prostorech konečné a nekonečné dimenze. Jsou uvedeny příklady framových reprezentací zejména z oblasti zpracování signálů. Je uvedena také kategorizace jednotlivých framů podle jejich vlastností. Na závěr jsou uvedeny příklady použití na konkrétním signálu a zhodnoceny možné výhody nedourčených systémů.

Anglický abstrakt

The article deals with the transition from a basis of a vector spaces to an underdetermined system (frame) and its definition and properties in finite and infite dimensions spaces. There examples of frame representations especially from the area of signal processing are shown. The categorization of frames according to their properties is also mentioned . Finally, examples of using on a specific signal are introduced and the potential benefits of underdetermined systems are evaluated.

Klíčová slova

báze, nedourčené systémy, framy, reprezentace signálů

Klíčová slova v angličtině

bases, underdetermined systems, frames, signal representation

Autoři

ŠPIŘÍK, J.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.

Rok RIV

2010

Vydáno

2. 12. 2010

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2010

Číslo

111

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex

@article{BUT51031,
  author="Jan {Špiřík} and Pavel {Rajmic} and Vítězslav {Veselý}",
  title="Reprezentace signálů: od bází k framům",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2010",
  volume="2010",
  number="111",
  pages="1--10",
  issn="1213-1539"
}