Detail publikace

Podrobná studie algoritmu pro výpočet waveletové transformace v diskrétním čase

RAJMIC, P. PRŮŠA, Z.

Originální název

Podrobná studie algoritmu pro výpočet waveletové transformace v diskrétním čase

Anglický název

Detailed study of algortihm for computing discrete-time wavelet transform

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek obsahuje podrobnou analýzu algoritmů, které se používají pro výpočet dopředné a zpětné waveletové transformace v diskrétním čase (DTWT). Z obsáhlého rozboru vlastností algoritmů vyplývají i detaily potřebné pro jejich implementaci. Článek odpovídá na otázky jako např. 'kolik waveletových koeficientů lze vypočítat ze signálu v dané hloubce dekompozice' nebo naopak 'kolik vzorků signálu je třeba pro výpočet waveletového koeficientu v určité hloubce dekompozice'nebo 'kolik koeficientů v dané hloubce dekompozice je ovlivněno typem prodlužování na okrajích signálu' nebo 'kolik vzorků signálu se zároveň podílí na hodnotě dvou sousedních waveletových koeficientů v určité hloubce dekompozice'.

Anglický abstrakt

The paper contains a detailed analysis of algorithms used in computing the forward and inverse wavelet transform in discrete time (DTWT). Details required for a high-quality implementation emerge form the study. The paper answers several types of questions, e.g. 'how many wavelet coefficients are computed from a signal of a given length in a required transformation depth'.

Klíčová slova

DTWT, DWT, waveletová transformace, rozbor, analýza, studie, detaily, výpočet koeficientů

Klíčová slova v angličtině

DTWT, DWT, wavelet transform, study, analysis, details, computation

Autoři

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z.

Rok RIV

2010

Vydáno

6. 12. 2010

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2010

Číslo

113

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

18

Strany počet

18

BibTex

@article{BUT50337,
  author="Pavel {Rajmic} and Zdeněk {Průša}",
  title="Podrobná studie algoritmu pro výpočet waveletové transformace v diskrétním čase",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2010",
  volume="2010",
  number="113",
  pages="1--18",
  issn="1213-1539"
}