Detail publikace

Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty

OTÝPKA, J. PATOČKA, M. CIPÍN, R.

Originální název

Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty

Anglický název

Oscilate magnetic field for biomedical experiments

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zařízení popsané v tomto článku bylo vyvinuto pro potře-by biomedicínského výzkumu. Podstatou experimentů je zkoumání vlivu střídavého magnetického pole na buněčné kultury pěstované v živném roztoku. Z požadavků biologického experimentu plyne, že zařízení musí být schopno generovat střídavé magnetické pole s amplitudou řádově 1mT, o kmitočtu asi 100 až 150 kHz a navíc ve volném prostoru o objemu alespoň 1 litr. Pokud možno, magnetické pole by mělo být v daném objemu prostorově homogenní.

Anglický abstrakt

The device described in this article was developed for needs of biomedical research. Principle of experiments is the examination of an impact of the oscillating magnetic field on the cell culture in nutrient solution. The device must generate an oscillating magnetic field with amplitude 1mT and frequency 100kHz moreover in space with free volume 1 liter. If is possible, the magnetic field must be homogenous in the full volume of the space.

Klíčová slova

spinani pri nule napeti, Helmholtzová cívka, rezonanční menič, rezonance

Klíčová slova v angličtině

Helmholtz coil, switching in zero voltage, resonance, resonant converter

Autoři

OTÝPKA, J.; PATOČKA, M.; CIPÍN, R.

Rok RIV

2011

Vydáno

9. 5. 2011

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2011

Číslo

17

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT50022,
  author="Jan {Otýpka} and Miroslav {Patočka} and Radoslav {Cipín}",
  title="Střídavá magnetická pole pro biomedicínské experimenty",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2011",
  volume="2011",
  number="17",
  pages="1--5",
  issn="1213-1539"
}