Detail publikace

Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P.

Originální název

Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků

Anglický název

Silicon solar cells pn junction geometry and location assessment using CU characteristic measurement

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ve článku je stručně rozebrána problematika určení přesné polohy n+p přechodu solárních článků. Posouzení umístění přechodu může mít zásadní význam na interpretaci některých měřených charakteristik s projevy nestandardního chování, které může být důsledkem redukce popřípadě rozšiřování plochy pn přechodu. Pro analýzu byla zvolena metoda založená na simulaci difúzního procesu a koncentračního profilu emitoru. Výsledkem simulace je návrh umístění přechodu, který ukazuje, že k zásadnímu ovlivňování plochy přechodu nedochází.

Anglický abstrakt

This paper briefly deals the issue of the solar cells n+p junction exact position assessment. The position estimation should be considered very important for the interpretation of affected experimental characteristics by the unusual way. Affection is still opened question and it may be results from the pn junction area reduction. To this and has been used the method based on the diffusion process and the n+ emitter concentration profile simulation. Position of pn junction follows from suggested analysis and we shown that the effective area of the pn junction not varies critically.

Klíčová slova

Solární článek, CU charakteristiky, depletiční aproximace, efektivní plocha

Klíčová slova v angličtině

Solar cell, CU characteristics, depletion approximation, effective area

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.

Rok RIV

2009

Vydáno

1. 10. 2009

Nakladatel

Fyzikální ústav Akademie věd České Republiky

ISSN

0447-6441

Periodikum

Jemná mechanika a optika

Ročník

2009

Číslo

10

Stát

Česká republika

Strany od

291

Strany do

293

Strany počet

3

BibTex

@article{BUT49296,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý}",
  title="Využití měření CU charakteristik pro určení geometrie a polohy pn přechodů křemíkových solárních článků",
  journal="Jemná mechanika a optika",
  year="2009",
  volume="2009",
  number="10",
  pages="291--293",
  issn="0447-6441"
}