Detail publikace

Stanovení transportních a elektrických charakteristik solárních článků

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P.

Originální název

Stanovení transportních a elektrických charakteristik solárních článků

Anglický název

Assesment of transport and electrical characteristics of solar cells

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek stručně popíše výsledky studia monokrystalických solárních článků vyráběných difúzní technologií. Studium je zaměřené na nedestruktivní testování těchto článků s využitím šumové diagnostiky v propustném i závěrném směru. Tato oblast výzkumu je relativně velmi složitá, a proto byla věnována nemalá pozornost stanovení transportních procesů vedení proudu, určení teplotních závislostí a důležitých parametrů jako například sériových a paralelních odporů. Pro účely této charakterizace byl využit kryogenický měřící systém, který umožňuje sledovat chování vzorků ve velmi širokém rozsahu teplot.

Anglický abstrakt

This article deals with non-destructive study of the single-crystal solar cells. Our samples are made out of the pure silicon through the use of diffusion process. Our aim is to assess quality of production technology and solar cells in forward and/or reverse direction. This sphere of research is quite difficult. Hence, serious attention has been given to current transport phenomena investigation and temperature dependencies determination. Some interesting parameters such as serial and leakage resistance have been determined during this study. The He based cryogenic system with high temperature operating range has been used for measurement purposes.

Klíčová slova

solární článek, nedestruktivní diagnostika, transportní proces, kryogenický systém, VA-charakteristika

Klíčová slova v angličtině

Solar cell, non-destructive diagnostic, transport phenomena, cryogenic system, I-V curve

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.

Rok RIV

2008

Vydáno

10. 9. 2008

Nakladatel

Československá sekce IEEE

Místo

Praha, Česká Republika

ISSN

0037-668X

Periodikum

Slaboproudý obzor

Ročník

64

Číslo

3-4

Stát

Česká republika

Strany od

14

Strany do

18

Strany počet

5

BibTex

@article{BUT48889,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý}",
  title="Stanovení transportních a elektrických charakteristik solárních článků",
  journal="Slaboproudý obzor",
  year="2008",
  volume="64",
  number="3-4",
  pages="14--18",
  issn="0037-668X"
}