Detail publikace

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

SYSEL, P. RAJMIC, P.

Originální název

Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu

Anglický název

Goertzel algorithm generalized for non-integer multiplies of base frequency

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek se zabývá Goertzelovým algoritmem pro zjištění modulu a fáze harmonických složek signálu. Zaměřuje se na výhody klasického Goertzelova algoritmu oproti výpočtu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Dále je v článku odvozeno zobecnění Goertzelova algoritmu, které umožní jeho použití i pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu diskrétní Fourierovy transformace.

Anglický abstrakt

The paper describes the Goertzel algorithm for determining the modulus and phase of the harmonics which are present in a signal. The paper emphasizes the advantages of the Goertzel algorithmu compared to the discrete-time Fourier transform. Generalization of the algorithm, which allows us to use it also for non-integer multiplies of the basic frequency, is presented as well.

Klíčová slova

Goertzelův algoritmus, DTFT, DFT, výpočet modulu a fáze

Klíčová slova v angličtině

Goertzel algoritmus, DTFT, DFT, computation of modulus and phase

Autoři

SYSEL, P.; RAJMIC, P.

Rok RIV

2010

Vydáno

8. 4. 2010

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2010

Číslo

27

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

URL

BibTex

@article{BUT47311,
  author="Petr {Sysel} and Pavel {Rajmic}",
  title="Zobecněný Goertzelův algoritmus pro neceločíselné násobky základního harmonického kmitočtu",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2010",
  volume="2010",
  number="27",
  pages="1--6",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/download/zobecneny-goertzeluv-algoritmus-pro-necelociselne-nasobky-zakladniho-harmonickeho-kmitoctu/"
}