Detail publikace

Metoda časových posunů pro detekci směru přicházejícího zvuku

RAJMIC, P.

Originální název

Metoda časových posunů pro detekci směru přicházejícího zvuku

Anglický název

The Time-lag Method for Detecting the Direction of Coming Sound

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Pro určení směru přicházejícího zvuku existuje celá řada metod. V tomto článku je vysvětlen princip tzv. metody časových posuvů v její prosté a modifikované podobě. Tyto metody využívají k určení směru zvuku pole mikrofonů rozmístěných v prostoru. Vycházejí přitom z geometrického modelu reality a nezávisí tudíž na některých fyzikálních veličinách, což je její předností oproti jiným metodám.

Anglický abstrakt

There are plenty of methods for recognizing the direction of coming sound. In the following contribution the principle of the so called Time-lag Method in its simple and modified version will be explained. These methods use an array of microphones dislocated in space. It is derived from a geometric model of reality and therefore there are some physical quantities, that this method does not depend on. In this sense is the method more anvantageous than the others.

Klíčová slova v angličtině

source localization, signal processing, acoustics

Autoři

RAJMIC, P.

Rok RIV

2002

Vydáno

10. 10. 2002

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2002

Číslo

10

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

1

Strany počet

1

BibTex

@article{BUT40915,
  author="Pavel {Rajmic}",
  title="Metoda časových posunů pro detekci směru přicházejícího zvuku",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2002",
  volume="2002",
  number="10",
  pages="1",
  issn="1213-1539"
}