Detail publikace

VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB

Anglický název

CONSTRAINT EFFECT ON VALUES OF FRACTURE TOUGHNESS IN SUB-SIZED THREE POINT BENDING GEOMETRY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek stručně popisuje přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Vzorky typu KLST trpí ztrátou constraintu. Použití bočních vrubů je nezbytné pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti lomu a v tranzitní oblasti přechodu tvárného a štěpného lomu. V jistých zkušebních podmínkách jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech.

Anglický abstrakt

This contribution briefly describes testing performance of sub-sized three point bending specimen type KLST. The KLST specimens suffer significant the loss of constraint. Side grooving is necessary to obtain additional level of the constraint and to maintain straight crack front. Methodology for testing of the fracture toughness in ductile-to-brittle and ductile area is also described. In certain testing conditions KLST specimens shows results comparable with standard test specimens.

Klíčová slova

KLST zkušební tělesa, zkouška v tříbodovém ohybu, lomová houževnatost

Klíčová slova v angličtině

KLST specimens, three-point bend test, fracture toughness

Autoři

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2010

Vydáno

2. 12. 2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-02-4

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2010

Strany od

99

Strany do

106

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT36146,
  author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="VLIV CONSTRAINTU NA HODNOTY LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI V MINIATURNÍCH VZORCÍCH PRO TŘÍBODOBÝ OHYB",
  booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2010",
  year="2010",
  pages="99--106",
  publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87434-02-4"
}