Detail publikace

Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST

Anglický název

Determination of fracture toughness from sub-sized specimens type of KLST

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek popisuje metodické přístupy testování podrozměrných vzorků pro tříbodový ohyb typu KLST. Kvůli své malé velikosti trpí tyto vzorky ztrátou constraintu. Při jejich zkoušení je nezbytné použití bočních vrubů pro získání dodatečné úrovně constraintu a rovinnějšího čela trhliny. V příspěvku je také popisována metodologie pro určování lomové houževnatosti v tvárné oblasti a v tranzitní oblasti. Při dodržení určitých podmínek zkoušení jsou výsledky určené na KLST tělesech srovnatelné s hodnotami určenými na standardních tělesech pro tříbodový ohyb.

Anglický abstrakt

This contribution briefly describes testing performance of sub-sized three point bending specimen type KLST. The KLST specimens suffer significant the loss of constraint. Side grooving is necessary to obtain additional level of the constraint and to maintain straight crack front. Methodology for testing of the fracture toughness in ductile-to-brittle and ductile area is also described

Klíčová slova

podzorměrná zkušební tělesa, KLST vzorky, lomová houževnatost, ztráta constraintu

Klíčová slova v angličtině

sub-sized samples, KLST samples, fracture toughness, the loss of constraint

Autoři

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2010

Vydáno

4. 11. 2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-01-7

Kniha

Design a porušování materiálů - Křehký lom 2010

Strany od

35

Strany do

42

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT36145,
  author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Určování lomové houževnatosti z podrozměrných vzorků typu KLST",
  booktitle="Design a porušování materiálů - Křehký lom 2010",
  year="2010",
  pages="35--42",
  publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87434-01-7"
}