Detail publikace

Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97

Anglický název

MECHANISMS OF THE EMBRITTELEMENT AND THE EFFECT OF AGEING ON THE BRITTLE-FRACTURE PROPERTIES OF THE EUROFER97 STEEL

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Zkřehnutí kovových slitin je známý jev popisovaný jako ztráta houževnatosti. Tento jev je obvykle způsoben segregací povrchově aktivních prvků na hranice zrn nebo fázová rozhraní. Segregace a precipitační procesy jsou způsobeny nevhodným chemickým složením slitiny nebo nevhodným tepelným zpracováním. Slitiny kovového základu, zvláště legované chromem jsou velice náchylné ke zkřehnutí. V příspěvku jsou stručně diskutovány nejčastější mechanismy zkřehnutí této skupiny slitin.Ocel Eurofer97 legovaná chromem a wolframem je pokročilá ocel vyvinutá pro aplikace v jaderném průmyslu.Náchylnost ke křehnutí uvedené oceli byla studována dlouhodobým teplotním žíháním. Detailní mikrostrukturní analýzy byly provedeny nežíhaném a žíhaném stavu, lomové chování bylo hodnoceno prostřednictvím Charpyho zkoušky. Dlouhodobé žíhání způsobilo jemné mikrostrukturní změny oceli zahrnující hrubnutí karbidů a subzrn a mírný posun křivky nárazové práce k vyšším teplotám.

Anglický abstrakt

The embrittlement of metal alloys is known phenomenon described as a loss of toughness. This effect is usually caused by segregation of the undesirable traps elements on the grain boundaries or unsuitable precipitation. The iron-based alloys, especially alloyed by chromium, are very susceptible to the embrittlement. The most common mechanisms of the embrittlement of these steels are briefly described in this contribution. The Eurofer97 is a advanced steel developed for application in nuclear industry mainly alloyed by chromium and tungsten. The susceptibility to the embrittlement of the steel was studied by long-term isothermal ageing. Detailed microstructure studies were carried out in as received and aged state, the fracture behaviour was assessed by instrumented impact tester. The applied ageing caused slight microstructure changes including carbide and subgrain coarsening and slight shift of the impact transition curve.

Klíčová slova

zkřehnutí, dlouhodobé žíhání, nárazová práce, hrubnutí karbidů

Klíčová slova v angličtině

embrittlement, long-term ageing, impact properties, carbide coarsening

Autoři

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2010

Vydáno

23. 11. 2010

Nakladatel

Asociace pro tepelné zpracování kovů a ECOSOND s.r.o.

Místo

Čerčany

ISBN

978-80-904462-3-6

Kniha

23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 2010

Číslo edice

1

Strany od

38

Strany do

44

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT36144,
  author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97",
  booktitle="23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 2010",
  year="2010",
  number="1",
  pages="38--44",
  publisher="Asociace pro tepelné zpracování kovů a ECOSOND s.r.o.",
  address="Čerčany",
  isbn="978-80-904462-3-6"
}