Detail publikace

Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami

CHLUP, Z. SLABÁKOVÁ, L. DRDLÍK, D. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami

Anglický název

Fracture behavior of ceramic laminates with strongly bound layers

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Vrstevnaté keramické materiály mají vyšší potenciál využití než monolitické keramiky. Mohou být rozlišovány na základě designu laminátové struktury. Nejčastejším používaným rozlišením je podle chovaní na rozhraní mezi vrstvami, tj. rozhraní se silně nebo slabě vázanými vrtsvami. V tomto příspěvku bylo popsáno lomové chování laminátů se silně vázanými vrstvami, které umožňují vznik zbytkových pnutí ve vrstvách. Přítomnost zbytkových napětí může ovlivnit lomové chování. Byly připraveny keramické lamináty z oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého pomocí meteody elektroforetické depozice. Lomové chování bylo měřeno pomocí tříbodového ohybu na SEVNB vzorcích. Ze zrekonstruovaných lomových ploch byly určovány změny šíření trhlin. Byl nalezen a popsán vliv zbytkových napětí na lomové chovaní keramických laminátů.

Anglický abstrakt

Multi-component ceramics materials having layered structure possess potential to be more convenient than monolithic ones. Depending on design a number of laminated structures can be distinguished. The most common division is by behaviour of layer interface i.e. with strong or weak interfaces. In this contribution the fracture behaviour of the laminates with strong interface allowing creation of residual stresses within layers will be described. Presence of residual stresses can enhance fracture properties. The alumina and zirconia were the components and electrophoretic deposition was used to prepare the laminate. Fracture behaviour was investigated using three point bending test of SEVNB specimens. Fracture surfaces were reconstructed and crack propagation changes were determined. Influence of residual stresses on fracture behaviour was found and described.

Klíčová slova

karamika, laminát, lomové chování

Klíčová slova v angličtině

ceramics, laminate, fracture behaviour

Autoři

CHLUP, Z.; SLABÁKOVÁ, L.; DRDLÍK, D.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2010

Vydáno

29. 10. 2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AVČR

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-01-7

Kniha

Křehký lom

Číslo edice

1

Strany od

133

Strany do

146

Strany počet

14

BibTex

@inproceedings{BUT35964,
  author="Zdeněk {Chlup} and Lenka {Novotná} and Daniel {Drdlík} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Lomové chování keramických laminátů se silně vázanými vrstvami",
  booktitle="Křehký lom",
  year="2010",
  number="1",
  pages="133--146",
  publisher="Ústav fyziky materiálů AVČR",
  address="Brno",
  isbn="978-80-87434-01-7"
}