Detail publikace

Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97

Anglický název

High temperature service embrittelement Eurofer97 steel

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem práce je popsání vlivu dlouhodobého žíhání na mikrostrukturu a lomové vlastnosti oceli Eurofer97. Použití vysoce chromových ocelí je významně ovlivněno jejich zkřehnutím, které je způsobeno hrubnutím karbidů [1] nebo interkrystalickým zkřehnutím [2]. Byla provedena detailní mikrostrukturní analýza oceli v dodaném stavu a ve stavu po dlouhodobém žíhání za podmínek 550 C/5.000 h. Mechanické vlastnosti byly hodnoceny Charpyho zkouškou rázem v ohybu. Po dlouhodoném žíhání byly pozorovány mírné mikrostrukutní změny jako jemné hrubnutí karbidů a částečná rekrystalizace subrzn. Izotermické žíhání způsobilo posun tDBTT o asi +5 C. Jemná degradace hodnot nárazové práce byla pravděpodobně způsobena synergickým vlivem hrubnutí karbidů a částečnou rekrystalizací subzrn.

Anglický abstrakt

The aim of the work was to describe effect of long-time ageing on the microstructure and fracture properties of the Eurofer 97 steel. The embrittlement of the high chromium ferritic-martensitic implies important limitation for use of these steels [1] caused carbide coarsening and/or intercrystalline embrittlement [2]. Detailed microstructure studies were carried out on the steel in as-received state and in state after long-time thermal ageing for 550 C/5.000 h. Mechanical properties were evaluated by means of Charpy impact testing. Only a slight growth of the particles and partial recrystalization of the subgrains after thermal ageing has been observed. The isothermal ageing caused shift in tDBTT about +5 C Degradation of the impact properties was probably caused by synergic effect of carbide coarsening and mind recrystalization of the subgrains.

Klíčová slova

izotermické žíhání, zkřehnutí, razové chování

Klíčová slova v angličtině

isothermal ageing, embrittlement, impact properties

Autoři

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2009

Vydáno

8. 11. 2009

Nakladatel

Bureš R. ; Dusza J. . - Košice, Slovenská republika : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice

Místo

Košice (Slovac Republic)

ISBN

978-80-968543-8-7

Kniha

Fraktografia 2009. Košice, Slovenská republika

Strany od

257

Strany do

260

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT35276,
  author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer97",
  booktitle="Fraktografia 2009. Košice, Slovenská republika",
  year="2009",
  pages="257--260",
  publisher="Bureš R. ; Dusza J. . - Košice, Slovenská republika : Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences in Košice",
  address="Košice (Slovac Republic)",
  isbn="978-80-968543-8-7"
}