Detail publikace

Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory

Anglický název

The properties of Eurofer97 steel for developed fusion and fission reactors

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Feriticko-martenzitické oceli vykazují omezené tečení a větší odolnost efektů vlivem helia a mohou být vyrobeny s nízko-aktivní kompozicí. Tyto vlastnosti z nich dělají refenční oceli pro vývoj plodivé obálky ve fúzních elektrárnách a také pro komponenty štěpných elektráren. Eurofer97 je v současnosti charakterizován v laboratořích EU za účelem získání návrhových dat pro moduly obálky, které budou testovány v mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru (ITER). V tomto příspěvku jsou stručně představeny metalurgické (mikrostrukutní a mechanické) vlastnosti a tepelné zpracování pro popsané aplikace.

Anglický abstrakt

Ferritic martensitic steel show limited swelling and susceptibility to helium effects and can be made from low activation composition. These properties made them the reference steel for the development of breeding blankets in fusion power plants and also for components of fission power plants. Eurofer97 is presently being characterized in the EU in order to obtain design data for blanket modules to be tested in International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). In this contribution metallurgical (microstructural and mechanical) properties and thermal thermal treatment for such applications are briefly introduced.

Klíčová slova

Eurofer97, metalurgické vlastnosti, ITER

Klíčová slova v angličtině

Eurofer, metallurgical properties, ITER

Autoři

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I.

Rok RIV

2009

Vydáno

3. 12. 2009

Nakladatel

Dlouhý Ivo ; Švejcar Jiří ; Mojmír Šob . - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009

Místo

Brno

ISBN

978-80-254-6070-2

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2009. Sborník doktorské konference.

Číslo edice

1

Strany od

65

Strany do

74

Strany počet

10

BibTex

@inproceedings{BUT35275,
  author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
  title="Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory",
  booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2009. Sborník doktorské konference.",
  year="2009",
  number="1",
  pages="65--74",
  publisher="Dlouhý Ivo ; Švejcar Jiří ; Mojmír Šob . - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009",
  address="Brno",
  isbn="978-80-254-6070-2"
}