Detail publikace

Určení koncentračních profilů v solárních článcích

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P.

Originální název

Určení koncentračních profilů v solárních článcích

Anglický název

Concentration profile of the solar cells assessment

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Techniky stanovení koncentračních profilů na základě měření CU charakteristik jsou relativně snadné a technicky přístupné. Nicméně, pro jejich správné využití je nebytné pochopit princip této metody a její úskalí. V tomto příspěvku bude pozornost věnována solárním článkům se silně nesymetrickým přechodem n+p. Budou zavedeny některé aproximativní přístupy a bude nastíněno odvození vztahů pro stanovení koncentračních profilů a jejich interpretace. V závěru bude provedeno experimentální měření solárního článku a přechodu p+p se známým profilem koncentrací.

Anglický abstrakt

CU measurement is relatively easy and technically workable tool for concentration profile determination. Nevertheless, the correct interpretation and use not have to be apparent. That is why it is necessary keep in mind the principle of this method and pointed out some weak points. In this paper will be attention paid to the solar cells with strongly non-symmetrical pn junctions. Some approximation approaches will be suggested as well as mathematic equations and its interpretation. In addition, experimental measurement results of the solar cell and of the reference sample will be presented in this paper.

Klíčová slova

Koncentrační profil, solární článek, CU charakteristiky, depletiční aproximace

Klíčová slova v angličtině

Concentration profile, solar cell, CU characteristics, deglutition approximation

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.

Rok RIV

2009

Vydáno

31. 8. 2009

Nakladatel

FEKT VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3938-2

Kniha

Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009

Strany od

168

Strany do

171

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT32869,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý}",
  title="Určení koncentračních profilů v solárních článcích",
  booktitle="Sborník příspěvků konference KRÁLÍKY 2009",
  year="2009",
  pages="168--171",
  publisher="FEKT VUT v Brně",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3938-2"
}