Detail publikace

Charakterizace lokálních defektů solárních článků

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P. ŠKARVADA, P.

Originální název

Charakterizace lokálních defektů solárních článků

Anglický název

Solar cells local defects characterization

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V prezentované práci je stručně popisována problematika nedestruktivní diagnostiky vzorků solárních článků. Náš výzkum je zaměřen především na šumovou diagnostiku. Pro pochopení a popis jednotlivých dějů probíhajících ve vzorcích je nutné studium rozšířit o měření dalších elektrických závislostí. Na základě měření CU charakteristik byl vytvořen možný model lokální defektní oblasti. Na základě tohoto modelu je následně možné určit některé geometrické a eklektické vlastnosti defektu.

Anglický abstrakt

This paper analyses in detail the issue of non-destructive testing of solar cells. Our research is focused on noise diagnostics. One of the key inventions of our study is samples characterization. That is why, it is necessary extend measurement of solar cell. On the basis of a CV characteristic measurement has been proposed plausible model of local defect region. This model is used for determination of local defect geometry.

Klíčová slova

VA charakteristiky, PN přechod, CU měření

Klíčová slova v angličtině

VA characteristics, PN junction, CV measurement

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠKARVADA, P.

Rok RIV

2008

Vydáno

22. 11. 2008

Nakladatel

Brno University of Technology

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-610-2

Kniha

Non-destructive testing in engineering practice

Edice

-

Číslo edice

první

Strany od

74

Strany do

77

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT31388,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý} and Pavel {Škarvada}",
  title="Charakterizace lokálních defektů solárních článků",
  booktitle="Non-destructive testing in engineering practice",
  year="2008",
  series="-",
  number="první",
  pages="74--77",
  publisher="Brno University of Technology",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-610-2"
}