Detail publikace

Metodika měření šumu solárních článků

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P. ŠKARVADA, P.

Originální název

Metodika měření šumu solárních článků

Anglický název

Solar cell noise measurement methodology

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Jednou z cest jak můžeme získat informace o kvalitě PN přechodu nedestruktivní metodou je pozorování mikroplazmatického šumu. Mikroplazmatický šum se typicky vyskytuje v polovodičových součástkách s PN přechody jako například diody, LED diody a solární články. Použití měření mikroplazmatického šumu pro studium solárních článků je ukázáno v tom to článku. Budou popisovány závislosti šumového proudu na závěrném napětí a souvislosti s VA charakteristikami. Dalším sledovaným parametrem mikroplazmatického šumu jsou statistické charakteristiky trvání impulzů a jejich vzájemného rozestupu. Z těchto charakteristik můžeme následně získat součinitele g a r popisující dvoustavový generačně rekombinační proces.

Anglický abstrakt

One way how we can get information about PN junction quality in non-destructive diagnostics is microplasma noise observation. The microplasma noise typically occurs in semiconductor devices with a PN junction e.g. silicon diodes, LED diodes (GaAsP) and solar cells. Usage of the microplasma noise measurement for studding the solar cells is shown in this paper. The noise current dependence of the reverse voltage and relationship with VA characteristics may be observed. One of the parameter in view of the microplasma noise is statistical characteristics of impulse time duration and impulse time separation. Coefficients g and r characterizing two-state stochastic generation-recombination type process may be obtained from the statistical characteristics.

Klíčová slova

Mikroplazmatický šum, impulzní šum, VA charakteristiky, trvání impulzu, rozestup impulzů, statistické charakteristiky, PN přechod

Klíčová slova v angličtině

Microplasma noise, Impulse current, VA characteristics, Impulse duration, Impulse separation, Statistical characteristics, PN junction

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠKARVADA, P.

Rok RIV

2007

Vydáno

30. 10. 2007

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-7043-572-4

Kniha

Elektronika a informatika 2007

Edice

-

Číslo edice

první

Strany od

45

Strany do

48

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT28508,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý} and Pavel {Škarvada}",
  title="Metodika měření šumu solárních článků",
  booktitle="Elektronika a informatika 2007",
  year="2007",
  series="-",
  number="první",
  pages="45--48",
  publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-7043-572-4"
}