Detail publikace

SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs

ŠKARVADA, P. MACKŮ, R.

Originální název

SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs

Anglický název

SNOM photoluminescence and topography measurement of InAs/GaAs quantum dots

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

U snímků fotoluminiscence kvantových teček InAs/GaAs lze i při použití nepokovených sond dosáhnout prostorového rozlišení lepšího než 250 nm. V článku je ukázáno spektrum generované fotoluminiscence při pokojové teplotě. Ve spektru se vyskytují dominantní vlnové délky fotoluminiscence okolo 1,3 um při teplotě 300 K. V článku je také předveden snímek topografie povrchu vzorku InAs/GaAs a lokální odrazivost povrchu téhož vzorku ve stejné oblasti. Obrázky byly získány za pomoci NTEGRA SNOM mikroskopu v reflexním uspořádání.

Anglický abstrakt

The photoluminescence (PL) images of InAs/GaAs quantum dots with the spatial resolution better than 250 nm could be obtained using uncoated fiber tip. In this paper is shown the spectrum of the fotoluminescence at room temperature and the diference between far and near-field scanning. Dominated PL intensity of the quantum dots has an exponential decay with the sample probe distance. The emission wavelength of the sample is 1,3 um at room temperature 300 K. The topography image and reflective SNOM image of InAs/GaAs quantum dots from NTEGRA SNOM microscope is also shown.

Klíčová slova

SNOM, Rastrovací optický mikroskop s lokální sondou v blízkém poli, Laterální střižné síly, Topografie, Lokální fotoluminiscence

Klíčová slova v angličtině

SNOM, Scanning near-field optical microscope, Shear-force, Topography, Local photoluminescence

Autoři

ŠKARVADA, P.; MACKŮ, R.

Rok RIV

2007

Vydáno

31. 10. 2007

Nakladatel

Západočeská universita

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-7043-572-4

Kniha

Elektrotechnika a informatika 2007

Číslo edice

první

Strany od

105

Strany do

108

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT27788,
  author="Pavel {Škarvada} and Robert {Macků}",
  title="SNOM fotoluminiscence a topografické měření kvantových teček InAs/GaAs",
  booktitle="Elektrotechnika a informatika 2007",
  year="2007",
  number="první",
  pages="105--108",
  publisher="Západočeská universita",
  address="Plzeň",
  isbn="978-80-7043-572-4"
}