Detail publikace

Elektrická odezva solárních článků v mikroskopickém měřítku

ŠKARVADA, P. TOMÁNEK, P. MACKŮ, R.

Originální název

Elektrická odezva solárních článků v mikroskopickém měřítku

Anglický název

Microscale electric response of solar cells

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Měření elektrické odezvy solárních článků při lokálním optickém buzení vzorku může být užitečný nástroj pro zkoumání či vyhledávání defektů solárních článků. Velkou výhodou tohoto měření je právě jeho lokálnost. Výsledkem měření je relativní mapa přeměny optického záření na elektrickou energii. Bylo ukázáno, že při měření lokální elektrické odezvy lze dosáhnout lepšího rozlišení, než je vlnová délka použitého excitačního záření. Současně se stanovením lokální elektrické odezvy lze provádět měření lokální odrazivosti povrchu při různých polarizacích excitačního záření. U konkrétního vzorku lze tedy měřit ve vybrané oblasti povrchu topografii, lokální odrazivost a lokální elektrickou odezvu současně. Protože všechny tři měřené obrazy pochází z konkrétního, stejného místa na povrchu článku, lze je dát do přímé souvislosti. To nám umožňuje určit místa na vzorku, kde je přeměna světelné energie na elektrickou energii více či méně účinná a to s rozlišením na úrovni lepší, než je velikost pyramidální textury povrchu.

Anglický abstrakt

Local electric response measurement of solar cell is useful tool for structure defect testing and localization. Relative map of ligth to electric energy conversion efficiency is result of this measurement. Simultaneously it is possible to measure local reflectivity of samples and topography. In this paper is outlined reflectivity and ligth to electric energy measurement relationship. It was shown the resolution of ligth to electric energy conversion measurement can be better than the wavelength of used ligth is.

Klíčová slova

SNOM, solární článek, elektrická odezva

Klíčová slova v angličtině

SNOM, solar cell, electric response

Autoři

ŠKARVADA, P.; TOMÁNEK, P.; MACKŮ, R.

Rok RIV

2008

Vydáno

29. 11. 2008

Nakladatel

Czech RE Agency

Místo

Rožnov pod Radhoštěm

ISBN

978-80-254-3528-1

Kniha

Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konerence

Strany od

132

Strany do

136

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT27247,
  author="Pavel {Škarvada} and Pavel {Tománek} and Robert {Macků}",
  title="Elektrická odezva solárních článků v mikroskopickém měřítku",
  booktitle="Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konerence",
  year="2008",
  pages="132--136",
  publisher="Czech RE Agency",
  address="Rožnov pod Radhoštěm",
  isbn="978-80-254-3528-1"
}