Detail publikace

Šum mikroplazmatu solárních článků

MACKŮ, R. KOKTAVÝ, P. ŠKARVADA, P.

Originální název

Šum mikroplazmatu solárních článků

Anglický název

Microplasma noise of solar cells

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ve článku je stručně popisována problematika nedestruktivní šumové diagnostiky solárních článků. Největší důraz je věnován mikroplazmatickému šumu, který je dobrým nástrojem pro hodnocení kvality PN přechodu a je důsledkem lokálních lavinových průrazů. Je ukázána možnost měření šumových spekter, statistik šumových signálů, závislostí šumových proudů na závěrném napětí a VA charakteristik závěrně polarizovaného přechodu. Z těchto měření je možné následně získat informace o defektních oblastech a posoudit kvalitu PN přechodu.

Anglický abstrakt

The present paper briefly deals with nondestructive noise diagnostic of solar cells. The general point of this paper is microplasma noise which is useful tool for PN junction quality assessment. This noise originates by reason of the local avalanche breakdowns. There are the occasion noise spectra measurement, noise signals statistics measurement, noise current dependent on reverse voltage measurement and VA characteristic of reverse-biased PN junction measurement shown. These measurements provide valuable information about defective areas and we can subsequently evaluate PN junctions.

Klíčová slova

Mikroplazmatický šum, lavinový průraz, šumové spektrum, PN přechod, solární článek

Klíčová slova v angličtině

Microplasma noise, Avalanche breakdown, Noise spectrum, PN junction, solar Cell

Autoři

MACKŮ, R.; KOKTAVÝ, P.; ŠKARVADA, P.

Rok RIV

2007

Vydáno

28. 11. 2007

Nakladatel

Brno University of Technology

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-549-5

Kniha

5th Workshop NDT 2007, Non-destructive testing in engineering practise

Číslo edice

1

Strany od

71

Strany do

75

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT25318,
  author="Robert {Macků} and Pavel {Koktavý} and Pavel {Škarvada}",
  title="Šum mikroplazmatu solárních článků",
  booktitle="5th Workshop NDT 2007, Non-destructive testing in engineering practise",
  year="2007",
  number="1",
  pages="71--75",
  publisher="Brno University of Technology",
  address="Brno",
  isbn="978-80-7204-549-5"
}