Detail publikace

SIMULACE CDMA SYSTÉMU A PŘENOS SIGNÁLU S POMOCÍ ZVUKOVÉ KARTY

FEDRA, Z. MARŠÁLEK, R.

Originální název

SIMULACE CDMA SYSTÉMU A PŘENOS SIGNÁLU S POMOCÍ ZVUKOVÉ KARTY

Anglický název

CDMA simulation and signal transmission with sound cart

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Moderní komunikační systémy jsou často postaveny na systému CDMA (code division multiple access). V rámci výuky se studenti setkávají s tímto systémem minimálně v oblasti teorie, v lepším případě i formou praktických simulací. Tento příspěvek ukazuje možnost využití Matlabu ve spolupráci se zvukovou kartou k názornější demonstraci systému CDMA.

Anglický abstrakt

The modern communication systems are often based on CDMA (code division multiple access). The students meet this system usually in the theoretical point of view, in better case by the simulations. This article shows the usage of Matlab in cooperation with sound card for better CDMA system demonstration.

Klíčová slova

CDMA, digitální modulace, Matlab

Klíčová slova v angličtině

CDMA, digital modulation, Matlab

Autoři

FEDRA, Z.; MARŠÁLEK, R.

Rok RIV

2007

Vydáno

10. 11. 2007

ISBN

978-80-7080-658-6

Kniha

Technical Computing Prague 2007

Strany od

40

Strany do

43

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT23782,
  author="Zbyněk {Fedra} and Roman {Maršálek}",
  title="SIMULACE CDMA SYSTÉMU A PŘENOS SIGNÁLU S POMOCÍ ZVUKOVÉ KARTY",
  booktitle="Technical Computing Prague 2007",
  year="2007",
  pages="4",
  isbn="978-80-7080-658-6"
}