Detail publikace

Simulace OFDM systému a přenos signálu s pomocí zvukové karty - laboratorní úloha

FEDRA, Z. TAZI, A. MARŠÁLEK, R.

Originální název

Simulace OFDM systému a přenos signálu s pomocí zvukové karty - laboratorní úloha

Anglický název

OFDM simulation and signal transmission with sound cart - laboratory exercise

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek pojednává o realizaci laboratorní úlohy na výuku systému OFDM s praktickou ukázkou tvorby, přenosu a demodulace signálu. K přenosu signálu je využívána zvuková karta a simulace je prováděna v prostředí Matlab.

Anglický abstrakt

The article deals with laboratory exercise realization for OFDM system education and with practical demo of creation, transmission and demodulation of signal. The sound cart is used for signal transmission and simulation is made in Matlab environment.

Klíčová slova

OFDM, digitální modulace, Matlab

Klíčová slova v angličtině

OFDM, digital modulation, Matlab

Autoři

FEDRA, Z.; TAZI, A.; MARŠÁLEK, R.

Rok RIV

2007

Vydáno

27. 8. 2007

ISBN

978-80-214-3468-4

Kniha

Seminář příspěvků konference ZVŮLE 2007

Strany od

32

Strany do

35

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT23622,
  author="Zbyněk {Fedra} and Abdelhaq {Tazi} and Roman {Maršálek}",
  title="Simulace OFDM systému a přenos signálu s pomocí zvukové karty - laboratorní úloha",
  booktitle="Seminář příspěvků konference ZVŮLE 2007",
  year="2007",
  pages="32--35",
  isbn="978-80-214-3468-4"
}