Detail publikace

Obrazová analýza vodního proudu

HNÍZDIL, M. BOHÁČEK, J.

Originální název

Obrazová analýza vodního proudu

Anglický název

Image analysis of water jet

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento příspěvek popisuje struktru vodního proudu vycházejícího z vysokotlakých trysek, zybývá se modely prodění, vliv pulsace na přenos tepla v oblasti dopadu, intenzitou dynamiky na ostřikovaném povrchu.. Představuje snímky jednotlivýchproudů ostřiku, s výstupní rychlostí okolo 300 m.s-1.

Anglický abstrakt

This paper describes a structure of water jet outflowing from the highpressure nozzles. It deals with the flow pattern, the pulsation influence on heat transfer in the impact area, the intensity of dynamic action on the sprayed surface. Normal and pulse spraying modes of flat fan nozzles and solid jet nozzles were compared in the pressure range of 5 - 45 MPa. Pulsations were produced by high-frequency acoustic exciter. Photo images of individual water jets were taken. Owing to high outlet velocity about 300 m.s-1, the water jet was iluminated by the light sheet of pulsed laser. Images in incompress graphic file format were processed in Fourier transform. It was carried out some parameters from the frequency analysis, which enable comparing the water jet texture of individual nozzle.

Klíčová slova

Obrazová analýza, pulzační tryska, přenos tepla, odstraňování okují, Vliv pulzací, pulzační režim

Klíčová slova v angličtině

image analyses, high pressure pulsing nozzle, heat transfer, descaling

Autoři

HNÍZDIL, M.; BOHÁČEK, J.

Rok RIV

2007

Vydáno

14. 5. 2007

Nakladatel

Academy of Science of the Czech Republic

Místo

Prague

ISBN

978-80-87012-06-2

Kniha

Engineering Mechanics 2007

Strany od

79

Strany do

80

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT23151,
  author="Milan {Hnízdil} and Jan {Boháček}",
  title="Obrazová analýza vodního proudu",
  booktitle="Engineering Mechanics 2007",
  year="2007",
  pages="79--80",
  publisher="Academy of Science of the Czech Republic",
  address="Prague",
  isbn="978-80-87012-06-2"
}