Detail publikace

Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky

FLAŠAR, P. DLOUHÝ, I. CHLUP, Z.

Originální název

Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky

Anglický název

Annealing effect on fracture behaviour of AL2O3/SIC nanocomposite ceramic

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Z keramického kompozitního materiálu Al2O3/SiC, vykazujícího vysokou schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním, byly pomocí keramografických postupů připraveny vzorky pro zkoušky čtyřbodového a tříbodového ohybu. Byly stanoveny hodnoty pevnosti v ohybu, modulu pružnosti a lomové houževnatosti. Část vzorků byla opatřena centrální trhlinou vpichem Vickersova indentoru. Schopnost zaléčování povrchových trhlin žíháním (1300C, 1h) byla systematicky studována pomocí zkoušek pevnosti v ohybu těles s povrchovým defektem. Studium zkoumaného jevu bylo podpořeno faktografickou analýzou využívající jak světelnou, tak i řádkovací elektronovou mikroskopii

Anglický abstrakt

Beams of Al2O3/SiC ceramic composite with a large self-crack-healing ability predetermined for four-point and three-point bending test were prepared by ceramographics techniques. The flexural strength and fracture toughness were determinated and investigated. The indentation strength and self-crack-healing ability were systematically studied using beams containing semicircular surface crack made by Vickers indentor. Thermal ageing at 1573K for 1h was applied to heal the samples with indentation precracking. All experiments were supported by fractographical analyses using an optical and/or scanning electron microscopy.

Klíčová slova v angličtině

AL2P3/SIC; self-crack healing ability; flexural strength; fracture toughness; Vickers indentation

Autoři

FLAŠAR, P.; DLOUHÝ, I.; CHLUP, Z.

Rok RIV

2006

Vydáno

10. 8. 2006

Strany od

436

Strany do

441

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT22045,
  author="Petr {Flašar} and Ivo {Dlouhý} and Zdeněk {Chlup}",
  title="Vliv žíhání na lomové chování nanokompozitní AL2O2/SICkeramiky",
  booktitle="Fraktografia2006",
  year="2006",
  pages="436--441"
}