Detail publikace

Kinetika degradace frakcí huminových kyselin ve vztahu k jejich biologické dostupnosti

ČECHLOVSKÁ, H. KISLINGER, J. PEKAŘ, M. KUČERÍK, J.

Originální název

Kinetika degradace frakcí huminových kyselin ve vztahu k jejich biologické dostupnosti

Anglický název

Degradation kinetics of humic acids fractions with regard to their bioavailability

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Ze vzorků huminových kyselin byly sekvenční extrakcí vyextrahovány biogicky lépe a hůře odbouratelné složky (frakce rozpustné ve vodě, volné a vázané lipidy) a u všech frakcí byl studován mehcanizmus termooxidační degradace pomocí metody diferenční kompenzační kalorimetrie.

Anglický abstrakt

The purpose of the paper was to investigate the role of specific sequentially extracted molecular fractions (water-soluble components, free and bonded lipids) in humic acids by means of DSC.

Klíčová slova v angličtině

Differential scanning calorimetry, humic acids

Autoři

ČECHLOVSKÁ, H.; KISLINGER, J.; PEKAŘ, M.; KUČERÍK, J.

Rok RIV

2007

Vydáno

29. 1. 2007

Nakladatel

Masarykova univerzita

Místo

Brno

ISBN

978-80-210-4235-3

Kniha

Sborník příspěvku

Edice

1

Strany od

25

Strany do

26

Strany počet

2

BibTex

@inproceedings{BUT21718,
  author="Hana {Čechlovská} and Jiří {Kislinger} and Miloslav {Pekař} and Jiří {Kučerík}",
  title="Kinetika degradace frakcí huminových kyselin ve vztahu k jejich biologické dostupnosti",
  booktitle="Sborník příspěvku",
  year="2007",
  series="1",
  pages="25--26",
  publisher="Masarykova univerzita",
  address="Brno",
  isbn="978-80-210-4235-3"
}