Detail publikace

Spray-drying syntéza perspektivních katodových materiálů pro Li-ion akumulátory se sníženým obsahem kobaltu

HÁLOVÁ, H. CHLADIL, L.

Originální název

Spray-drying syntéza perspektivních katodových materiálů pro Li-ion akumulátory se sníženým obsahem kobaltu

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V práci jsou popsány možnosti syntézy katodových materiálů s nízkým obsahem kobaltu. Práce porovnává různé druhy syntézy z hlediska času, jednoduchosti a využívané teploty. Z těchto metod se jako nejvhodnější jeví spray-drying syntéza a to zejména díky možnosti pracovat při nízkých teplotách a rychlé procesu syntézy. V další části této práce byla pozornost věnována konstrukci aparatury a samotné přípravě vzorků. Charakterizace pomocí SEM odhalila, že syntetizované částice byly o velikosti od 300 nm do 1,1 µm, přičemž více než 70 % částic bylo menších než 600 nm. Analýza prvků prokázala rovněž rovnoměrné Mn, Co a Ni, což odpovídá podobným syntézám prováděným rozprašovacím sušením. na profesionálních zařízeních.

Anglický abstrakt

In this paper the possibilities of synthesis of cathode materials with low cobalt content is defined. The work compares the different kinds of synthesis in terms of time, simplicity and needed temperature. Among these methods, spray-drying synthesis emerged as the most promising approach, primarily due to its ability to operate at low temperatures and its fast synthesis process. In the other part of this paperwork, attention was paid to the construction of the apparatus and sample preparation itself. The SEM characterization revealed that the prepared powder consisted of particles ranging in size from 300 nm to 1.1 µm, with over 70 % of the particles being smaller than 600 nm. Elemental analysis demonstrated a uniform distribution of Mn, Co and Ni, consistent with similar spray-drying synthesis conducted on professional equipments.

Klíčová slova

Li-ion; spray-drying; NMC; elektrostatický odlučovač

Autoři

HÁLOVÁ, H.; CHLADIL, L.

Vydáno

21. 6. 2023

Místo

Blansko

ISBN

978-80-02-03018-8

Kniha

44. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

36

Strany do

42

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT185279,
  author="Hana {Hálová} and Ladislav {Chladil}",
  title="Spray-drying syntéza perspektivních katodových materiálů pro Li-ion akumulátory se sníženým obsahem kobaltu",
  booktitle="44. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2023",
  series="1",
  number="1",
  pages="36--42",
  address="Blansko",
  isbn="978-80-02-03018-8"
}