Detail publikace

Prezentace z Workshopu NESPOQ 2023

MALINA, L. HAJNÝ, J. VOJTĚCH, J. BURDIAK, P.

Originální název

Prezentace z Workshopu NESPOQ 2023

Anglický název

Presentations fromt Workshop NESPOQ 2023

Typ

audiovizuální tvorba

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Výsledek zahrnuje přehled prezentací reprezentujících jednotlivé etapy a pokrok v jejich řešení v průběhu roku 2023. V rámci workshopu vystoupily osoby z jednotlivých organizací konsorcia NESPOQ a představily konkrétní dosažené výsledky probíhajících etap v roce 2023. Následovala i ukázka zapojení systému QKD s využitím reálné trasy v rámci Dejvického kampusu a zodpovězeny otázky přítomných zástupců aplikačního garanta NÚKIB.

Anglický abstrakt

The result includes a set of presentations representing the individual stages and the progress in their solution during 2023. During the workshop, persons from the individual organizations of the NESPOQ consortium spoke and presented the specific achieved results of the ongoing stages in 2023. This was followed by a demonstration of the involvement of the QKD system using a real route within Dejvice campus and answered the questions of the present representatives of the application guarantor NÚKIB.

Klíčová slova

kvantová kryptografie; postkvantová kryptografie; bezpečnost; šifrování

Klíčová slova v angličtině

quantum cryptography; post-quantum cryptography; safety; encryption

Autoři

MALINA, L.; HAJNÝ, J.; VOJTĚCH, J.; BURDIAK, P.

Vydáno

18. 9. 2023

URL

BibTex

@misc{BUT184769,
  author="Jan {Hajný} and Lukáš {Malina} and Josef {Vojtěch} and Patrik {Burdiak}",
  title="Prezentace z Workshopu NESPOQ 2023",
  year="2023",
  url="https://www.nespoq.cz/publications-downloads/#workshop-1",
  note="presentation"
}