Detail publikace

Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky

JUŘÍČEK, L. RAMPACH, V. JANKOVÝCH, R.

Originální název

Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky

Anglický název

Small arms and ammunition for the armed forces

Typ

učebnice

Jazyk

slovenština

Originální abstrakt

Vysokoškolská učebnica sa venuje problematike ručných palných zbraní a streliva. Prvá kapitola sa zaoberá historickým vývojom hlavňových palných zbraní. Druhá, tretia a štvrtá kapitola sa venujú klasifikácii hlavňových palných zbraní, princípu ich činnosti, konštrukcii a funkcii hlavných častí a mechanizmov týchto zbraní. Piata kapitola rozoberá vybrané druhy ručných palných zbraní zaradené v súčasnej výzbroji ozbrojených zložiek v SR a ČR a vo vybraných krajinách EÚ. Šiesta kapitola podrobne rieši konštrukciu a funkciu malokalibrového streliva do ručných palných zbraní. Siedma kapitola mapuje strelivo do ručných palných zbraní ozbrojených zložiek. Ôsma kapitola sa upriamuje na balistiku hlavňových palných zbraní (vnútornú, prechodovú vonkajšiu a koncovú).

Anglický abstrakt

The university textbook deals with the issue of small arms and ammunition. The first chapter deals with the historical development of firearms. The second, third and fourth chapters are devoted to the classification of firearms, the principle of their operation, the design and function of the main parts and mechanisms of these weapons. The fifth chapter discusses selected types of small arms included in the current armament of the armed forces in the Slovak Republic and the Czech Republic and in selected EU countries. The sixth chapter deals in detail with the design and function of small calibre ammunition for small arms. The seventh chapter maps the ammunition for small arms of the armed forces. The eighth chapter focuses on the ballistics of firearms (internal, transition, external and terminal).

Klíčová slova

zbrane; palné zbrane; ručné palné zbrane; hlavňové palne zbrane; vývoj zbraní; klasifikácia zbraní; konštrukcia zbraní; funkcie zbraní; zbrane pre ozbrojené zložky; policajné zbrane; zbrane v polícii; strelivo; strelivo do ručných palných zbraní; strelivo pre ozbrojené zložky; strelivo pre policajné zbrane; balistika; balistika hlavňových palných zbraní;

Klíčová slova v angličtině

weapons; firearms; hand firearms; small firearms; weapons development; weapons classification; weapons design; weapons functions; weapons for armed forces; police weapons; weapons in police; ammunition; ammunition for small firearms; ammunition for armed forces; ammunition for police weapons; ballistics; ballistics of firearms;

Autoři

JUŘÍČEK, L.; RAMPACH, V.; JANKOVÝCH, R.

Vydáno

22. 3. 2023

Nakladatel

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-8054-979-4

Kniha

Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky

Edice

vysokoškolská učebnice

Číslo edice

první

Strany počet

670

URL

BibTex

@misc{BUT183340,
 author="Róbert {Jankových} and Ludvík {Juříček} and Vladimír {Rampach}",
 title="Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky",
 booktitle="Ručné palné zbrane a strelivo pre ozbrojené zložky",
 year="2023",
 series="vysokoškolská učebnice",
 edition="první",
 pages="670",
 publisher="Akadémia Policajného zboru v Bratislave",
 address="Bratislava",
 isbn="978-80-8054-979-4",
 url="http://87.197.171.168:8080/cgi-webisnt/fu.wis?dbn%5Et4000=kniznicaapz&gizmo%5Et4001=aw-1250&jump1%5Et4501=%5Ea%2Fwebisnt%2Fkniznicaapz.htm%5EbNasp%E4%9D+k+hlavnej+ponuke%5Ecamenu.gif%5EgNasp%F1%A3+k+hlavnej+ponuke&db%5Et4700=gen&lang%5Et4902=SK&name%5Et4903=kniznicaapz&ctl%5Et4921=GA&thead1%5Et4922=class%3Dtabulka3+BORDER%3D0+CELLPADDING%3D1+CELLSPACING%3D6&thead2%5Et4923=ALIGN%3DCENTER+VALIGN%3DTOP&battr%5Et4930=BGCOLOR%3DWHITE&tfattr%5Et4932=class%3Dintro&metaex%5Et4940=LINK+href%3D%2Fwebisnt%2Fcustom%2Fk",
 note="textbook"
}