Detail publikace

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. PROCHÁZKA, J. MARTINCOVÁ, J. KERTIS, T.

Originální název

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Anglický název

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

ro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

Anglický abstrakt

ro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

Klíčová slova

riziko, kritická dopravní infrastruktura

Klíčová slova v angličtině

riziko, kritická dopravní infrastruktura

Autoři

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T.

Vydáno

30. 9. 2022

Nakladatel

CEMC

Místo

Praha

ISBN

978-80-85990-39-3

Strany počet

20

URL

BibTex

@inproceedings{BUT182916,
  author="Danuše {Procházková} and Jan {Procházka} and Jana Victoria {Martincová} and Tomáš {Kertis}",
  title="Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury",
  year="2022",
  pages="20",
  publisher="CEMC",
  address="Praha",
  isbn="978-80-85990-39-3",
  url="http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2022/prispevky/209.pdf"
}