Detail publikace

Tepelně-izolační vlastnosti ochranných oděvů a jejich vliv na tepelnou zátěž uživatele

LUNEROVÁ, K. MAŠÍN, M. KAISER, D. POKORNÝ, J. ŘEHÁK KOPEČKOVÁ, B. FIŠER, J.

Originální název

Tepelně-izolační vlastnosti ochranných oděvů a jejich vliv na tepelnou zátěž uživatele

Anglický název

Thermal-Insulation Characteristics of Protective Clothing and their Influence on Thermal Strain

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Práce v osobních ochranných prostředcích (OOP) představuje zvýšené riziko vzniku tepelné zátěže. V rámci výzkumu byl u čtyř typů OOP proti CBRN látkám sledován vztah mezi tepelněizolačními vlastnostmi OOP a vyvolanou tepelnou zátěží. Cílem výzkumu je vytvořit nástroj pro lepší predikci tepelné zátěže a přípustné doby práce ve vybraných OOP za určitých podmínek. Tepelně-izolační vlastnosti OOP byly naměřeny pomocí tepelného manekýna Newton. Tepelná zátěž uživatele v těchto OOP byla sledována na skupině 10 probandů při fyzické aktivitě v klimatické komoře za 4 různých podmínek. Data z reálných testů tepelné zátěže byly srovnány se simulačními výpočty pomocí termofyziologických modelů. Výsledky budou podkladem pro tvorbu predikčního nástroje - pomůcky pro účelnou prevenci vzniku nadměrné tepelné zátěže při práci v OOP.

Anglický abstrakt

Working in personal protective equipment (PPE) accounts for increased risk of thermal strain development. In our research we pursued relationship between thermal-insulation characteristics of four types of PPE against CBRN agents and the induced thermal strain. The study aims for development of tool for thermal strain prediction and estimation of allowable work time limit in selected PPE under given conditions. Thermal-insulation characteristics were measured using thermal manikin Newton. Thermal strain tests were performed with a group of 10 probands in climatic chamber under 4 different conditions in the 4 types of PPE described. The data of real thermal strain tests were compared to simulation calculations by means of thermophysiological models. The results will be used for development of prediction tool intended as effective aid for preventive measures against excessive thermal strain in PPE.

Klíčová slova

Osobní ochranné prostředky, tepelná zátěž, tepelný manekýn, termofyziologické matematické modely, biotelemetrické systémy

Klíčová slova v angličtině

Personal protective equipment, thermal strain, thermal manikin, thrmophysiological mathematical models, biotelemetric systems.

Autoři

LUNEROVÁ, K.; MAŠÍN, M.; KAISER, D.; POKORNÝ, J.; ŘEHÁK KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.

Vydáno

1. 6. 2022

ISSN

1804-1639

Periodikum

SPEKTRUM

Ročník

2022

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

13

Strany do

16

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT182774,
  author="Kamila {Lunerová} and Michal {Mašín} and David {Kaiser} and Jan {Pokorný} and Barbora {Řehák Kopečková} and Jan {Fišer}",
  title="Tepelně-izolační vlastnosti ochranných oděvů a jejich vliv na tepelnou zátěž uživatele",
  journal="SPEKTRUM",
  year="2022",
  volume="2022",
  number="1",
  pages="13--16",
  issn="1804-1639",
  url="https://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/cs/.content/galerie-souboru/Spektrum/Spektrum_2022_1.pdf"
}