Detail publikace

Citlivost detekce vibrací v závislosti na dílčích parametrech zapojení polarizačního analyzátoru

RUŽIČKA, M. DEJDAR, P. JUREK, M. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T.

Originální název

Citlivost detekce vibrací v závislosti na dílčích parametrech zapojení polarizačního analyzátoru

Anglický název

The Sensitivity of Vibration Detection Depending on the Partial Parameters of the Polarization Analyzer Connection

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Snímání pomocí optických vláken je rychle se rozvíjející metoda, která umožňuje distribuované i bodové měření akustických a mechanických vibrací. Článek představuje námi vyvinutý optovláknový senzorický systém pro měření vibrací s využitím detekce a analýzy změn polarizace a měření jeho citlivosti v závislosti na různých konfiguracích. Signál použitý pro testování byl skokově přelaďovaný sinus generovaný reproduktorem. Citlivost jednotlivých konfigurací byla porovnávána pomocí parametru odstup signálu od šumu ve frekvenční oblasti. Následně byly vyhodnoceny jednotlivé citlivosti pro další využití v reálných měřeních.

Anglický abstrakt

Fiber optic sensing is a rapidly developing method that enables distributed and point me- asurements of acoustic and mechanical vibrations. This paper presents an optical fiber sensing system developed by us suitable for vibration measurement using detection and analysis of polarization chan- ges and measurement of its sensitivity depending on different configurations. The signal used for testing was a jump-tuned sine wave generated by a loudspeaker. The sensitivity of the different configurations was compared using the signal-to-noise ratio parameter in the frequency domain. Subsequently, the individual sensitivities were evaluated for further use in real measurements.

Klíčová slova

detekce vibrací; polarizace; SNR; vláknové senzory

Klíčová slova v angličtině

fiber sensors; polarization; SNR; vibration detection

Autoři

RUŽIČKA, M.; DEJDAR, P.; JUREK, M.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.

Vydáno

28. 12. 2022

Nakladatel

International Society for Science and Engineering, o.s.

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

24

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

102

Strany do

107

Strany počet

6

URL

BibTex

@article{BUT180800,
  author="Michal {Ružička} and Petr {Dejdar} and Martin {Jurek} and Petr {Münster} and Tomáš {Horváth}",
  title="Citlivost detekce vibrací v závislosti na dílčích parametrech zapojení polarizačního analyzátoru",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2022",
  volume="24",
  number="3",
  pages="102--107",
  issn="1213-1539",
  url="http://elektrorevue.cz/cz/clanky/zpracovani-signalu/0/citlivost-detekce-vibraci-v-zavislosti-na-dilcich-parametrech-zapojeni-polarizacniho-analyzatoru--the-sensitivity-of-vibration-detection-depending-on-the-partial-parameters-of-the-polarization-analyzer-connection-/"
}