Detail publikace

Od konzervativismu k progresivitě a zase zpátky: Začátky revue Život na poli architektury

JACKSON, L.

Originální název

Od konzervativismu k progresivitě a zase zpátky: Začátky revue Život na poli architektury

Anglický název

From conservatism to progressivism and back again: The beginnings of the journal Life in the field of architecture

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V roce 2021 uplynulo sto let od prvního čísla revue Život, vydávaného Uměleckou besedou. Umělecká beseda, založená roku 1863, byla první českou stavovskou organizací umělců a osmdesát pět let přispívala k formování moderního umění. Tomu významně přispívala i revue Život, vydávaná od roku 1921 do doku 1949. Revue Život měla zvláště do poloviny dvacátých let, kdy tuto roli převzal časopis Stavba, významný podíl i na formování diskurzu o moderní architektuře. Bylo by mylné ale podlehnout představě, že architektonické, či obecně umělecké časopisy odrážely realitu a jsou tak nestranným a objektivním svědectvím o tom, co se na umělecké a architektonickém scéně dělo, kdo byli hlavní aktéři a jaké byly názorové proudy. Na druhé straně obsahová analýza časopisů patří k důležitým metodám poznání společenských pohybů, máme-li na paměti, že stejně důležité jako to, co v nich najdeme, je i to, co v nich není – události, o nichž se můžeme dozvědět pomocí jiných metod historických a dalších společenských věd. Současně je nutné se při obsahové analýze ptát také po tom, kdo byli aktéři jednotlivých diskurzů a jaké byly jejich individuální (kariérní či ryze osobní) i kolektivní (stavovské, občanské, tvůrčí…) zájmy. Na hloubkovou obsahovou analýzu v tomto příspěvku není prostor, proto se zaměřím spíše na komparaci obsahu v jednotlivých architektonických periodikách a také trochu na agenty témat těchto diskusí, které se často prolínaly, často si ale také odporovaly a vzájemně soupeřily.

Anglický abstrakt

In 2021, one hundred years have passed since the first issue of the journal Life (Život), published by Umělecká beseda (The Art Society). The Art Society, founded in 1863, was the first Czech social organization of artists and contributed to the formation of modern art for eighty-five years. The journal Life, published from 1921 to 1949, also made a significant contribution to this. The journal Life played a significant role in shaping the discourse on modern architecture, especially until the mid-twenties, when Stavba magazine took over this role. But it would be a mistake to succumb to the idea that architectural or art magazines in general reflected reality and are thus an impartial and objective testimony of what was happening on the artistic and architectural scene, who the main actors were and what currents of opinion were. On the other hand, the content analysis of magazines is one of the important methods of learning about social movements, if we keep in mind that as important as what we find in them is also what is not in them - events that we can learn about using other methods historical and other social sciences. At the same time, during the content analysis, it is also necessary to ask who were the actors of the individual discourses and what were their individual (career or purely personal) and collective (status, civic, creative...) interests. There is no space for an in-depth content analysis in this post, so I will focus more on a comparison of the content in individual architectural periodicals and also a little on the agents of the topics of these discussions, which often intertwined, but also often contradicted and competed with each other.

Klíčová slova

Umělecká beseda; revue Život; Jaromír Krejcar; Josef Karel Říha; moderní architektura

Klíčová slova v angličtině

The Art Society; journal Život; Jaromír Krejcar; Josef Karel Říha; modern architecture

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

3. 12. 2022

Nakladatel

Umělecká beseda

Místo

Praha

ISSN

0231-8539

Periodikum

Život: Revue Umělecké besedy

Ročník

16

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

116

Strany do

125

Strany počet

10

URL

BibTex

@article{BUT180201,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Od konzervativismu k progresivitě a zase zpátky: Začátky revue Život na poli architektury",
  journal="Život: Revue Umělecké besedy",
  year="2022",
  volume="16",
  number="1",
  pages="116--125",
  issn="0231-8539",
  url="https://www.umeleckabeseda.cz/zivot"
}