Detail publikace

PERSPEKTIVNÍ MATERIÁLY PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ KATODY LI-ION AKUMULÁTORŮ S NÍZKÝM OBSAHEM KOBALTU

CHLADIL, L. HÁLOVÁ, H.

Originální název

PERSPEKTIVNÍ MATERIÁLY PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ KATODY LI-ION AKUMULÁTORŮ S NÍZKÝM OBSAHEM KOBALTU

Anglický název

PROSPECTIVE MATERIALS FOR HIGH-VOLTAGE LI-ION BATTERY CATHODES WITH LOW COBALT CONTENT

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek pojednává o několika běžně známých katodových materiálech pro vysokonapěťové aplikace s kobaltem, nízkým obsahem kobaltu a bez něj. Tyto materiály jsou porovnávány z hlediska teoretické specifické kapacity, běžně dosahované specifické kapacity v prvních cyklech, hustoty energie, životnosti cyklu a obsahu kobaltu. S ohledem na tato kritéria byly vybrány perspektivní vysokonapěťové katodové materiály – Li1,2Ni0,6Mn0,1Co0,1O2, LiNi0,5Mn1,5O4 a LiMnPO4. Tyto materiály vynikaly zejména díky relativně vysokému napětí proti lithiu a vysoké kapacitní retenci při cyklování.

Anglický abstrakt

This paper discusses several commonly known cathode materials for high-voltage applications with cobalt, low cobalt content and without it. These materials are compared in terms of theoretical specific capacity, commonly achieved specific capacity within first cycles, energy density, cycle life and cobalt content. Taking into account these criteria, there have been selected perspective high voltage cathode materials – Li1,2Ni0,6Mn0,1Co0,1O2, LiNi0,5Mn1,5O4 and LiMnPO4. These materials excelled especially thanks to the relatively high voltage against lithium and high capacity retention during cycling.

Klíčová slova

Úložiště energie, energetika, pilotní realizace

Klíčová slova v angličtině

Energy storage, energy, pilot realizations

Autoři

CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H.

Vydáno

22. 6. 2022

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Blansko

Strany od

26

Strany do

29

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT179976,
  author="Ladislav {Chladil} and Hana {Hálová}",
  title="PERSPEKTIVNÍ MATERIÁLY PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ KATODY LI-ION AKUMULÁTORŮ S NÍZKÝM OBSAHEM KOBALTU",
  year="2022",
  pages="26--29",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost",
  address="Blansko"
}