Detail publikace

VELKOKAPACITNÍ UKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE - MOŽNOSTI A REALIZOVANÉ PROJEKTY

CHLADIL, L. ČECH, O.

Originální název

VELKOKAPACITNÍ UKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE - MOŽNOSTI A REALIZOVANÉ PROJEKTY

Anglický název

Large-scale energy storage systems - possibilities and pilot projects

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek vysvětluje, proč zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie zvýší potřeby systému skladování energie. Přinášíme také krátký přehled perspektivních velkokapacitních (v řádech >1MWh) perspektivních systémů skladování energie, které jsou dnes ve finální fázi demonstračních jednotek. Tyto systémy nám dokážou poskytnout nejen přehled o technických parametrech, které určují jejich roli v elektrizační síti, ale umí vykazovat i ekonomické ukazatele a mohou se tak stát osvědčenými technologiemi schopnými přilákat investory.

Anglický abstrakt

Our contribution explains why the increase in the share of renewable energy sources will increase the energy storage system needs. Also, we bring a short overview of perspective high capacity (in orders >1MWh) perspective energy storage systems that are in the final stage of demonstration units nowadays. These systems are able to give us not only an overview of technical parameters that determine their role in the electricity network but also can report the economic indicators and thus they can become proven technologies capable of attracting investors.

Klíčová slova

Úložiště energie, energetika, pilotní realizace

Klíčová slova v angličtině

Energy storage, energy, pilot realizations

Autoři

CHLADIL, L.; ČECH, O.

Vydáno

22. 6. 2022

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Blansko

Strany od

39

Strany do

43

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT179975,
  author="Ladislav {Chladil} and Ondřej {Čech}",
  title="VELKOKAPACITNÍ UKLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE - MOŽNOSTI A REALIZOVANÉ PROJEKTY",
  year="2022",
  pages="39--43",
  publisher="Česká elektrotechnická společnost",
  address="Blansko"
}