Detail publikace

Ochrana optických kabelových tras pomocí detekce změny polarizace

RUŽIČKA, M. DEJDAR, P. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T. TOMAŠOV, A.

Originální název

Ochrana optických kabelových tras pomocí detekce změny polarizace

Anglický název

Protection of optical cable routes by polarization change detection

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V rámci tohoto příspěvku představujeme vyžití detekce změny polarizace pro zabezpečení fyzické vrstvy optických vláken/kabelů. Princip vychází z toho, že mechanické vibrace způsobují rychlé změny polarizace, které je možné jednoduše detekovat pomocí navrženého analyzátoru změny stavu polarizace, který se skládá z polarizačního děliče svazku (PBS) a balančního fotodetektoru (BP). S využitím algoritmů strojového učení jsme schopni klasifikovat vybrané události narušující bezpečnost fyzické vrstvy, jako jsou manipulace s kabelem, otevření dveří rackové skříně nebo fyzické rozpojení optického spoje.

Anglický abstrakt

In this paper, we present the use of polarization change detection for securing the physical layer of optical fibers/cables. The principle is based on the fact that mechanical vibrations cause rapid changes in polarization, which can be easily detected using a proposed polarization state change analyzer, which consists of a polarization beam splitter (PBS) and a balance photodetector (BP). Using machine learning algorithms, we are able to classify selected events that violate the security of the physical layer, such as cable tampering, opening of the rack cabinet door, or physical disconnection of the optical link.

Klíčová slova

detekce vibrací; fyzická vrstva; optická vlákna; zabezpečení

Klíčová slova v angličtině

vibration detection; physical layer; optical fibers; security

Autoři

RUŽIČKA, M.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; TOMAŠOV, A.

Vydáno

10. 11. 2022

Nakladatel

Ústav přistrojové techniky AVČR, v.v.i. Královopolská 147, 612 64 Brno

ISBN

978-80-87441-31-2

Kniha

Sborník příspěvků multioborové konference LASER 62

Strany od

74

Strany do

75

Strany počet

2

URL

BibTex

@inproceedings{BUT179925,
  author="Michal {Ružička} and Petr {Dejdar} and Petr {Münster} and Tomáš {Horváth} and Adrián {Tomašov}",
  title="Ochrana optických kabelových tras pomocí detekce změny polarizace",
  booktitle="Sborník příspěvků multioborové konference LASER 62",
  year="2022",
  pages="74--75",
  publisher="Ústav přistrojové techniky AVČR, v.v.i. Královopolská 147, 612 64 Brno",
  isbn="978-80-87441-31-2",
  url="http://alisi.isibrno.cz/download"
}