Detail publikace

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. PROCHÁZKA, J. MARTINCOVÁ, J. KERTIS, T.

Originální název

Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Anglický název

Risk management of selected elements of critical transport infrastructure

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury. Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na systémovém pojetí a respektující socio-kyberfyzickou povahu prvků a složitost systémů v dynamicky se vyvíjejícím světě.

Anglický abstrakt

Critical infrastructure security is essential to the performance of the basic functions of the state and must therefore be given attention. Transport infrastructure belongs to critical infrastructure. Its elements: bridges; tunnels; railway stations; airports; and the management of their operation, are fundamentally important. This paper summarises the principles for risk management of the above mentioned elements of critical transport infrastructure based on a systems approach and respecting the socio-cyber-physical nature of the elements and the complexity of systems in a dynamically evolving world.

Klíčová slova

dopravní infrastruktura, mosty, tunely, nádraží, železniční stanice, řídící systémy dopravy, riziko, bezpečnost

Klíčová slova v angličtině

transport infrastructure, bridges, tunnels, railway stations, traffic control systems, risk, safety

Autoři

PROCHÁZKOVÁ, D.; PROCHÁZKA, J.; MARTINCOVÁ, J.; KERTIS, T.

Vydáno

22. 9. 2022

Nakladatel

Czech Technical University in Prague

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-07060-4

Kniha

Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost

Strany od

265

Strany do

284

Strany počet

20

URL

BibTex

@inbook{BUT179408,
  author="Danuše {Procházková} and Jan {Procházka} and Jana Victoria {Martincová} and Tomáš {Kertis}",
  title="Řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury",
  booktitle="Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost",
  year="2022",
  publisher="Czech Technical University in Prague",
  address="Praha",
  pages="265--284",
  doi="10.14311/BK.9788001070604",
  isbn="978-80-01-07060-4",
  url="https://dspace.cvut.cz/handle/10467/104996"
}