Detail publikace

Dvourozměrná detekce hran pro distribuovaný optovláknový detekční systém

ZÁVIŠKA, P. DEJDAR, P. MÜNSTER, P. HORVÁTH, T.

Originální název

Dvourozměrná detekce hran pro distribuovaný optovláknový detekční systém

Anglický název

Two-Dimensional Edge Detection for Distributed Fiber Optical Sensing System

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek prezentuje srovnání dvourozměrných metod detekce hran v senzorickém systému pro detekci narušení perimetru na bázi fázového OTDR (Φ-OTDR – Phase-sensitive Optical Time-Domain Reflectometry). K detekci vibrací na snímaném vlákně jsou použity hranové detektory využívající Sobelův a Prewittův operátor v obraze, který se skládá z po sobě jdoucích Rayleighových odrazů zpětného rozptylu. Narušení perimetru je simulováno pomocí třech různých scénářů (reproduktor, chůze a přelézání plotu) a výsledky prezentovaných metod jsou vyhodnoceny pomocí odstupu signálu od šumu (SNR – Signal to noise Ratio) a prostorového rozlišení.

Anglický abstrakt

A comparison of two-dimensional edge detection approaches in a phase OTDR (Φ-OTDR) sensor system for perimeter disturbance detection is presented in this paper. To locate vibrations on the sensing fiber, Sobel and Prewitt operators are used to detect vertical edges in the processed image, which consists of consecutive Rayleigh backscattering traces. The perimeter disturbance is simulated using three different scenarios (loudspeaker, walk, and climbing over the fence) and the results of presented methods are evaluated using signal-to-noise ratio (SNR) and spatial resolution.

Klíčová slova

Detekce narušitele;fázové OTDR;detekce hran;Sobel;Prewitt

Klíčová slova v angličtině

Intruder detection;phase-sensitive OTDR;edge deteciton;Sobel;Prewitt

Autoři

ZÁVIŠKA, P.; DEJDAR, P.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.

Vydáno

23. 5. 2022

Nakladatel

International Society for Science and Engineering, o.s.

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

24

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

43

Strany do

48

Strany počet

6

URL

BibTex

@article{BUT177972,
  author="Pavel {Záviška} and Petr {Dejdar} and Petr {Münster} and Tomáš {Horváth}",
  title="Dvourozměrná detekce hran pro distribuovaný optovláknový detekční systém",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2022",
  volume="24",
  number="2",
  pages="43--48",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/komunikacni-technologie/0/dvourozmerna-detekce-hran-pro-distribuovany-optovlaknovy-detekcni-system--two-dimensional-edge-detection-for-distributed-fiber-optical-sensing-system--/"
}