Detail publikace

Jan Kotěra a Akademie výtvarných umění

JACKSON, L.

Originální název

Jan Kotěra a Akademie výtvarných umění

Anglický název

Jan Kotěra and the Academy of Fine Arts in Prague

Typ

kapitola v knize

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V roce 1910 byla díky Janu Kotěrovi, rektorovi Maxmiliánu Pirnerovi, Josefu Václavu Myslbekovi a Tomáši Garrigue Masarykovi a dalším mladočeským politikům založena architektonická speciální škola na Akademii výtvarných umění. V jejím čele stanul Jan Kotěra, jak svědčí archivní prameny, byla založena v podstatě „pro něj“. V kapitole, věnované Kotěrovu působení na Akademii výtvarných umění, se Ladislav Zikmund-Lender zabývá proměnami Kotěrovy pedagogické koncepce od jeho působení na Uměleckoprůmyslové škole, (ne)možnostmi prezentace školy, které významně ovlivnila první světová válka, čím dál častější Kotěrovy zdravotními obtížemi, jež zasahovaly do Kotěrovy pracovní schopnosti, a Kotěrovými snahami najít pro své studenty a absolventy uplatnění.

Anglický abstrakt

In 1910, the special architectonic school at the Academy of Fine Arts in Prague was established thanks to Jan Kotěra, rector Maxmilián Pirner, Josef Václav Myslbek, Tomáš Garrigue Masaryk and other members of the Young Czech Party. The head of the school was Jan Kotěra, as archival sources say, it was established for him, so to say. In the chapter dedicated to Kotěra’s activities at the Academy of Fine Arts in Prague, Ladislav Zikmund-Lender discusses the changes of Kotěra’s pedagogic concept since his employment at the Academy of Arts, Architecture and Design, (the lack of) opportunities to present the school that was significantly influenced by WWI, Kotěra’s frequent health issues that interfered with Kotěra’s ability to work, and Kotěra’s attempts to find employment for his students and graduates.

Klíčová slova

Jan Kotěra; moderní architektura; Uměleckoprůmyslová škola; Akademie výtvarných umění; design; výtvarná tvorba

Klíčová slova v angličtině

Jan Kotěra; modern architecture; Academy of Arts, Architecture and Design; Academy of Fine Arts; design; visual arts

Autoři

JACKSON, L.

Vydáno

31. 12. 2021

Nakladatel

Akademie výtvarných umění; Vysoká ěškola uměleckoprůmyslová; Nakladatelství Pravý úhel

Místo

Praha; Hradec Králolvé

ISBN

978-80-907128-5-0

Kniha

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Číslo edice

1.

Strany od

114

Strany do

128

Strany počet

14

BibTex

@inbook{BUT177951,
  author="Ladislav {Jackson}",
  title="Jan Kotěra a Akademie výtvarných umění",
  booktitle="Mýtus architekta: Jan Kotěra 150",
  year="2021",
  publisher="Akademie výtvarných umění; Vysoká ěškola uměleckoprůmyslová; Nakladatelství Pravý úhel",
  address="Praha; Hradec Králolvé",
  edition="1.",
  pages="114--128",
  isbn="978-80-907128-5-0"
}