Detail publikace

Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

BRANDEJS, D.

Originální název

Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

Český název

Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V některých zemích je s významnou částí národního hospodářství spojen cestovní ruch, který bývá také označován pojmy turistika a turismus. Turismus a s ním spojené služby mají, ve většině případů, pozitivní vliv na ekonomiku a významně zvyšují hrubý domácí produkt. Zvyšující se obliba v cestování se v turisticky vyhledávané lokalitě projevuje rozvojem místního podnikání, snižuje nezaměstnanost a přináší nové pracovní možnosti, včetně ekonomického růstu dané lokality. Cestovní ruch, v některých případech, může mít i negativní následky. Produkce odpadků, hluk v okolí, v souvislosti s přepravou turistů vzniklé znečištění ovzduší emisemi oxidu uhličitého, to je výčet některých negativních následků cestovního ruchu. To jsou vlivy, které mají dopad nejen na místní podnikání, lokalitu, ale také ovlivňují i ceny nemovitých věcí. Se zvyšující se oblibou lokality a její medializací, stoupá i počet turistů, kteří lokalitu navštíví a s tím se zvyšuje i zájem o rekreační objekty, budovy pro obchod, služby a ubytovací zařízení. Se zvyšující se poptávkou jejich cena logicky stoupá. Zde je zřejmé, že hodnota těchto nemovitých věcí bude vyšší. Již méně se sleduje tento vliv u jiných typů nemovitých věcí, kde může být vliv i opačný, zejména rezidenčních nemovitostí. Studie vyhodnocuje tento environmentální aspekt, který může mít jak pozitivní, tak i negativní dopad. K vyhodnocení jsou použity statistické metody, zejména nástroje analýzy závislosti, korelační a regresní analýza

Český abstrakt

V některých zemích je s významnou částí národního hospodářství spojen cestovní ruch, který bývá také označován pojmy turistika a turismus. Turismus a s ním spojené služby mají, ve většině případů, pozitivní vliv na ekonomiku a významně zvyšují hrubý domácí produkt. Zvyšující se obliba v cestování se v turisticky vyhledávané lokalitě projevuje rozvojem místního podnikání, snižuje nezaměstnanost a přináší nové pracovní možnosti, včetně ekonomického růstu dané lokality. Cestovní ruch, v některých případech, může mít i negativní následky. Produkce odpadků, hluk v okolí, v souvislosti s přepravou turistů vzniklé znečištění ovzduší emisemi oxidu uhličitého, to je výčet některých negativních následků cestovního ruchu. To jsou vlivy, které mají dopad nejen na místní podnikání, lokalitu, ale také ovlivňují i ceny nemovitých věcí. Se zvyšující se oblibou lokality a její medializací, stoupá i počet turistů, kteří lokalitu navštíví a s tím se zvyšuje i zájem o rekreační objekty, budovy pro obchod, služby a ubytovací zařízení. Se zvyšující se poptávkou jejich cena logicky stoupá. Zde je zřejmé, že hodnota těchto nemovitých věcí bude vyšší. Již méně se sleduje tento vliv u jiných typů nemovitých věcí, kde může být vliv i opačný, zejména rezidenčních nemovitostí. Studie vyhodnocuje tento environmentální aspekt, který může mít jak pozitivní, tak i negativní dopad. K vyhodnocení jsou použity statistické metody, zejména nástroje analýzy závislosti, korelační a regresní analýza

Klíčová slova

Cestovní ruch; tržní cena; bytová jednotka, vlivy; analýza závislosti

Vydáno

12.05.2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6063-8

Kniha

Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022

Číslo vydání

první

Strany od

81

Strany do

86

Strany počet

6

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT177804,
 author="David {Brandejs}",
 title="Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek",
 annote="V některých zemích je s významnou částí národního hospodářství spojen cestovní ruch, který bývá také 
označován pojmy turistika a turismus. Turismus a s ním spojené služby mají, ve většině případů, pozitivní vliv 
na ekonomiku a významně zvyšují hrubý domácí produkt. Zvyšující se obliba v cestování se v turisticky vyhledávané lokalitě projevuje rozvojem místního podnikání, snižuje nezaměstnanost a přináší nové pracovní možnosti, včetně ekonomického růstu dané lokality. Cestovní ruch, v některých případech, může mít i negativní následky.
Produkce odpadků, hluk v okolí, v souvislosti s přepravou turistů vzniklé znečištění ovzduší emisemi oxidu 
uhličitého, to je výčet některých negativních následků cestovního ruchu. To jsou vlivy, které mají dopad nejen na místní podnikání, lokalitu, ale také ovlivňují i ceny nemovitých věcí. Se zvyšující se oblibou lokality a její medializací, stoupá i počet turistů, kteří lokalitu navštíví a s tím se zvyšuje i zájem o rekreační objekty, budovy pro obchod, služby a ubytovací zařízení. Se zvyšující se poptávkou jejich cena logicky stoupá. Zde je zřejmé, že hodnota těchto nemovitých věcí bude vyšší. Již méně se sleduje tento vliv u jiných typů nemovitých věcí, kde může být vliv i opačný, zejména rezidenčních nemovitostí. 
Studie vyhodnocuje tento environmentální aspekt, který může mít jak pozitivní, tak i negativní dopad. 
K vyhodnocení jsou použity statistické metody, zejména nástroje analýzy závislosti, korelační a regresní analýza",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022",
 chapter="177804",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,",
 year="2022",
 month="may",
 pages="81--86",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,"
}